Lapsen tapaamisoikeus

Tapaamisoikeus on lapsen oikeus

Perheasioiden yksikön lastenvalvojat vahvistavat lapsen tapaamisoikeutta koskevat sopimukset, kun lapsen asuinpaikka on Espoo.

Lapsella on oikeus tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.

Tapaamisoikeudesta sovittaessa otetaan huomioon muun muassa lapsen ikä ja kehitysvaihe, sekä aiempi yhteydenpito ja suhde tapaajavanhempaan.

Tapaamisratkaisun tulee taata lapselle oikeus elää rauhallista ja mahdollisimman säännönmukaista elämää - ennustettavuus on lapselle tärkeää. Ratkaisuja ei tule tehdä kaavamaisesti, vaan jokainen tapaamisoikeus tulee rakentaa lapsen yksilöllisen elämäntilanteen pohjalta.

Joskus voi olla tarpeen varmistaa lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten sujuminen erilaisissa riskitilanteissa. Tapaamispaikkatoiminnan palvelut  mahdollistavat valvotut tapaamiset, tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot. Palvelut on tarkoitettu espoolaisille lapsille, ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.