Valmennus

Kaikilla sijais- ja vastaanottoperheeksi ryhtyvillä on oikeus saada tehtävään valmennusta. Ensisijainen valmennusmuoto on ns. PRIDE-valmennus. PRIDE-valmennus on prosessi, joka koostuu yhdeksästä teemallisesta ryhmätapaamisesta ja niihin liittyvistä kotitehtävistä sekä perhekohtaisista tapaamisista. Espoon perhehoito järjestää vuosittain kolme PRIDE-valmennusta sijaisvanhemmuutta harkitseville perheille. Kurssille otetaan 4–8 perhettä. PRIDE-valmennus kestää useamman kuukauden. Valmentajina toimivat aina Pesäpuu ry:n kouluttamat PRIDE-valmentajat: sijaisvanhempi ja sosiaalityöntekijä yhdessä.

Valmennuksen tarkoitus on antaa perheelle riittävästi tietoa sijaisvanhemmuudesta, jotta perhe itse voi arvioida omia valmiuksiaan. Valmennuksessa saa tietoa sijaisvanhemmuuden haasteista. Valmennus rohkaisee perheitä kohtaamaan erilaisuutta ja näkemään sijoitettavan lapsen tarpeet sekä hakemaan tarvittaessa apua ja tukea sijaisvanhemmuuteen.  Tavoitteena on auttaa sijaisvanhemmuutta harkitsevia perheitä tekemään yhdessä kouluttajien kanssa tietoon perustuva päätös sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä. Valmennus ei sido sijaisvanhemmaksi ryhtymiseen.

Perhehoidon sosiaalityöntekijät valmentavat sukulaisperheet itse perhekohtaisesti.

Sekä PRIDE-valmennus että perhekohtainen valmennus kestävät useamman kuukauden. Valmennuksen aikana myös perheen mahdollisia omia lapsia tavataan ja valmennetaan kotikäynnillä, sekä mahdollisesti lasten omalla vertaisryhmällä sijaissisaruudesta. Sijaisperheenä toimiminen koskee koko perhettä, ja tuo muutoksia myös lasten elämään. Tämän vuoksi on tärkeää, että lapset osallistetaan jo valmennusvaiheessa, ja heidän mielipiteensä ja näkökulmansa otetaan huomioon suunniteltaessa sijaisvanhemmuutta. 

Valmennuksen tarkoituksena on lisäksi tutustua tulevaan sijaisperheeseen, jotta voidaan arvioida millainen lapsi perheeseen sopii. Siksi myös perhe, joka on käynyt PRIDE-valmennuksen toisessa kunnassa, tapaa sosiaalityöntekijöitä ennen kuin perhe hyväksytään Espoon käyttöön.

Sijaisperheiden valmennus pohjaa viiteen sijaisvanhemman valmiuteen

  1. Suojella ja hoivata lasta.
  2. Tukea lapsen yksilöllistä kehitystä.
  3. Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden säilyminen.
  4. Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko loppuelämän ajan.
  5. Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

Ennen valmennukseen tuloa perhettä tavataan kotikäynnillä ja varmistetaan, että juuri nyt on hyvä hetki keskittyä valmennukseen. Esteenä valmennuksen aloittamiselle ovat mm. raskaus, meneillään olevat lapsettomuustutkimukset tai -hoidot, perheen oman lapsen nuori ikä (alle 1-vuotias) tai tuore parisuhde (alle 4 vuotta). 

Kokoamme parhaillaan seuraavaa PRIDE-valmennusryhmää

Valmennus pidetään Espoon Leppävaarassa. Huomioimme vallitsevat rajoitukset ja huolehdimme terveysturvallisuudesta ryhmissä. Valmennuksen ryhmätapaamisten aikataulu vahvistetaan osallistujille myöhemmin. 

Perheet tavataan kotikäynnillä ennen valmennuksen alkua ja arvioidaan, onko nyt sopiva hetki valmennukselle.

Haku valmennukseen käynnissä nyt! Ota yhteyttä: puh. 043-8268540, emmi-maaria.makila@espoo.fi