Espoon perhehoito tukee sijaisperheitä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.2.2019 klo 13.53

Espoon kaupunki on sijoittanut noin 180 lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta lähes sataan sijaisperheeseen Etelä-Suomen alueella. Vuosittain uusia sijaisperheitä tarvitaan 20–30. Espoon perhehoidossa on pysyvä ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka tukee sijaisperheitä.

Sijaisperheeksi ryhtyminen on iso päätös, joka vaikuttaa koko perheen elämään. Sijoitetut lapset ovat joutuneet kokemaan monenlaisia menetyksiä elämässään. Sen vuoksi toimintaan ryhtyvät perheet valmennetaan ennalta sijaisperhetehtävään. Sijoituksen alkuvaiheessa annettu tuki sijaisperheille on erityisen tärkeää, vaikka perheitä tuetaankin koko sijoituksen aikana.

Keinu-malli alkuvaiheessa tukena

Espoon perhehoito tarjoaa sijaisperheille alkuvaiheen tuen sijoituksen ensimmäisen 1,5 vuoden ajan. Alkuvaiheen tukeen on kehitetty Keinu-malli. Mallin tavoitteena on edesauttaa ja tukea sijaisvanhempien ja lasten vanhempien välistä yhteistyötä, mikä on yksi keskeisin edellytys sijoituksen onnistumisen kannalta.

Keinu-mallin työskentelyyn kuuluu tiivis yhteistyö lapsen, vanhempien ja sijaisvanhempien kanssa. Sijoituksen alussa lapsi, vanhemmat ja sijaisvanhemmat osallistuvat kahteen päiväleiriin yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Leireillä vietetään aikaa yhdessä – yhdessäolon tavoitteena on antaa lapselle kokemus siitä, että hänen ympärillään olevat aikuiset ovat kaikki häntä varten yhteistyössä. Leirien lisäksi sosiaalityöntekijä tapaa tiivisti perheyhteisöä yhdessä ja erikseen sijoituksen alkuvaiheen ajan.

Keinu-malli on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa Uudenmaan maakunnan kuntien perhehoidoissa.

Espoossa järjestetään vuosittain kahdesta kolmeen sijaisperhetoiminnasta kiinnostuneille tarkoitettua ryhmämuotoista PRIDE-ennakkovalmennusta. Seuraava valmennus käynnistyy 10.4.2019.

Lisätietoa
Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä Nina Sormo, p. 050 598 6982
Perhehoidon koordinaattori Emmi-Maaria Mäkilä, p. 043 826 8540
sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi