Tuki ja koulutus

Espoon perhehoito tarjoaa uusille sijaisperheille alkuvaiheen tiiviin tuen sijoituksen ensimmäisen 1,5 vuoden ajan. Alkuvaiheen tukea toteutetaan ns. Keinu-mallin mukaisesti.

Keinu-malli

Keinu-mallin tavoitteena on edesauttaa ja tukea perhehoitajien ja lasten vanhempien välistä yhteistyötä, joka on yksi keskeisin edellytys sijoituksen onnistumisen kannalta. Keinu-nimi kuvaa perheeseen sijoitetun tilannetta: lapsi tasapainoilee kaksien vanhempien välisen vuorovaikutuksen keinussa, keinulle vauhtia antavat myös lapsen asioita hoitavat työntekijät. Espoon perhehoito järjestää Keinu-päiväleirejä, joissa mukana ovat sijoitetut lapset yhdessä vanhempiensa, perhehoitajiensa ja sosiaalityöntekijöidensä kanssa. Leireillä tarkoituksena on viettää aikaa yhdessä ja antaa lapselle kokemus, että hänen ympärillään olevat aikuiset ovat kaikki häntä varten yhteistyössä.

Päiväleirien lisäksi uutta sijaisperhettä tavataan kotikäynneillä. Jokaisella perheellä on oma nimetty sosiaalityöntekijänsä, joka on myös sijoitetun lapsen sosiaalityöntekijä. Perhehoitajat voivat aina olla yhteydessä työntekijäänsä mieltään askarruttavissa asioissa.

Mentorointi

Kaikki uudet perhehoitajat saavat itselleen mentorin. Mentori on kokenut perhehoitaja, joka tapaa uutta perhehoitajaa säännöllisesti sijoituksen alussa ja tarjoaa keskustelutukea ja neuvoja alun haasteisiin. Mentorisuhde on aina määräaikainen.

Muu tuki

Perhehoitajille järjestetään vertaistukiryhmiä ja virkistyspäiviä. Tarvittaessa perhehoitajat saavat työnohjausta määräaikaisesti. Sijaisperhettä voidaan tukea myös sosiaaliohjauksella.

Koulutukset

Espoon perhehoito järjestää vuosittain täydennyskoulutusta perheilleen.