Adoptiot

Lapsen adoptoiminen edellyttää adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu. Adoptioneuvonta on asiakkaalle maksutonta. Adoptioon tarvitaan lupa, jonka myöntää adoptiolautakunta.

Espoossa adoptioneuvontaa annetaan perheen sisäisissä adoptioissa perheasioiden yksiköstä.

Muut kotimaiset ja kansainväliset adoptiot hoitaa kokonaisuudessaan Pelastakaa Lapset ry.

Neuvontaa saavat myös raskaana olevat naiset, jotka suunnittelevat lapsensa luovuttamista adoptoitavaksi.

Kansainvälisen adoption kustannuksiin on saatavissa tukea. Se kattaa osan muun muassa asiakirjojen kääntämisestä, palvelujen antajalle maksettavista palkkioista, matkakuluista ja erilaisista hallintokuluista aiheutuvista kuluista.

Kela: Tuki adoptiovanhemmille selkosuomella