Länsimetron rakentaminen puolivälissä, tunnelit kohtasivat kaupunkien rajalla

22.11.2012 klo 16.09
Länsimetron rakentaminen on edennyt puoliväliin. Tunnelilouhinta alkoi 2010 sekä Espoon että Helsingin puolella. Nyt louhinnoista on tehty yli 71 prosenttia eli lähes 20 kilometriä. Tämän vuoden puolella starttaavat ensimmäiset rakennusurakat. Metro valmistuu liikennöinnille vuoden 2015 lopussa.


Kahden louhintaurakan tunnelien kohtaamista juhlittiin tänään länsimetron tunnelissa Espoon ja Helsingin rajalla. Tilaisuudessa puhuneet kaupunginjohtajat korostivat länsimetron merkitystä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteelle ja kilpailukyvylle.

- Espoossa tullaan lähivuosina investoimaan pelkästään Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan muodostamalle T3-alueelle länsimetron myötä 4-5 miljardia euroa yksityistä ja julkista rahaa asuntoihin, palveluihin, yliopistokampukseen, toimitiloihin ja tiivistyvään kaupunkirakenteeseen. Urheilupuistosta tulee entistä vetovoimaisempi liikuntakeskus ja Matinkylän asemaseudusta on suunnitteilla merkittävä yksityisten ja julkisten palvelujen keskittymä, kertoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.


Mäkelä korostaa, että päätös länsimetron jatkamisesta Kivenlahteen tulee tehdä mahdollisimman nopeasti.

- Tulevaisuudessa Espoon kaikki viisi kaupunkikeskuksesta sijaitsevat metron tai kaupunkiradan varrella ja niitä kehitetään omailmeisinä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskittyminä, Mäkelä sanoo.


Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen huomautti, että ensimmäisestä metrosta on kulunut jo 30 vuotta.

- Olemme taas uuden liikenteellisen merkkipaalun äärellä. Metrostakin tulee seudullinen. Jo aiemmin olemme koonneet joukkoliikenteen järjestämisen yhteiseen seudulliseen kuntayhtymään. Samaan aikaan kaupunkia kehitetään entistä vahvemmin käyttäjälähtöisenä kokemuksena, jossa joukkoliikenne on keskeinen kokonaisuus. Uudet älykkäät liikenneratkaisut haastavat vakiintuneet toimintamallimme joka päivä, kiteyttää Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.


Liikenneviraston vt. pääjohtaja Rami Metsäpelto korosti yhteistyötä eri osapuolten välillä.

- Toimijoiden keskinäinen luottamus ja vapaa ajattelu mahdollistavat innovaatioiden syntymisen. Keskeiseen rooliin nouseekin laaja-alainen yhteistyö liikennejärjestelmän palvelutason suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällaista laaja- alaista yhteistyötä on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelussa tehty jo pitkään. Rakenteilla oleva Länsimetro onkin hyvä esimerkki uudenlaisesta liikennepoliittisesta ajattelusta. Kaupunkien kaavoittajat sekä maankäytön ja liikenteen suunnittelijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Metro on pitkän tähtäimen hanke. Sen todelliset hyödyt näkyvät vasta vuosien päästä, tiivisti Liikenneviraston vt. pääjohtaja Rami Metsäpelto tilaisuudessa.