Länsimetron jatkeen tarkennettu aikataulu ja kustannusarvio kaupunginhallituksen käsittelyyn

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.3.2018 klo 13.03

Kivenlahden metroasema havainnekuva, Kivenlahden metroasema havainnekuva Havainnekuvassa Kivenlahden tuleva metroasema.

Länsimetron jatkeen hankesuunnitelma on päivitetty metron ensimmäiseen vaiheeseen perustuvien kokemusten ja tietojen perusteella. Vuosina 2011–2012 laadittu alkuperäinen suunnitelma perustuu silloiseen hintatasoon ja tilanteeseen, jolloin urakkakilpailutukset olivat vielä tekemättä, ja louhinta oli kesken. Sen aikataulu- ja kustannusarvio eivät enää vastaa nykytilannetta.

”Rakentava organisaatio tarvitsee toteuttamiskelpoisen ja realistisen hankesuunnitelman. Kiinnitämme erityistä huomiota toteutukseen, sen johtamiseen ja seurantaan. Myös vaativaan hankkeeseen väistämättä liittyvät riskit on tunnistettu ja huomioitu. Ykkösvaiheelle toteutettu metro oli vaativampi kokonaisuus kuin mitä hankesuunnitelmassa on aikanaan määritelty. Tämän kokemuksen mukaan tarkistetaan myös jatkeen vuonna 2012 valmistunut hankesuunnitelma,” sanoo Espoon teknisen toimen johtaja ja Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan metro on Espoon suurin investointi, jolla vastataan kaupungistumisen haasteisiin ja pidetään Espoon kasvu kestävänä.

”Tulevina vuosina asemien seuduille asettuu 70 000 uutta asukasta, ja työpaikkamäärä tuplaantuu. Metro on jo nyt houkutellut useita mittavia yksityisiä investointeja, joilla rakennetaan espoolaisille uusia koteja, työpaikkoja ja palveluja.”

Aikataulua ja kustannuksia tarkistettu

Ensimmäisen vaiheen kokemusten perusteella länsimetron jatkeen aikataulua on tarkennettu siten, että luovutus operaattorille tapahtuisi vuoden 2023 aikana.

Kustannusarviota on tarkistettu ylöspäin, jotta rakentamisessa voidaan alusta alkaen huomioida ensimmäisen vaiheen aikana kustannuksia nostaneet tekijät. Jatkeen tarkennettu kustannusarvio on 1159 miljoonaa euroa, kun se aiemmin vuonna 2012 oli arvioitu 801 miljoonaksi euroksi.

Hankesuunnitelman muutokset koskevat työvaiheita, joita ei vielä ole kilpailutettu tai aloitettu.

Länsimetron jatkeen louhintatyöt ovat valmistuneet pääosin vuoden 2017 aikana. Ne ovat edenneet suunnitellun kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti.

Turvallisuus, toimivuus ja laatu nostavat kustannuksia

Suurimmat muutokset kustannusarvioon aiheutuvat erilaisista hankeosista, kuten asemista, bussiterminaaleista ja metrotunnelista, joiden turvallisuus, toimivuus ja laatu halutaan varmistaa ykkösvaiheen kokemusten mukaisesti. Hankeosien tarkennettu kustannusarvio on 930 miljoonaa euroa. Vanhassa suunnitelmassa kustannuksiksi on arvioitu 640 miljoonaa euroa.

  • Ensimmäisen vaiheen kokemukset ja viranomaisvaatimukset osoittivat, että asemilla tulee olla enemmän teknisiä tiloja, jotta ne olisivat turvallisempia, toimivampia ja helpompia rakentaa ja huoltaa.
  • Valtuuston hyväksymän asemakaavan mukaisesti Espoonlahden bussiterminaalista rakennetaan lämmin tila, joka integroidaan Lippulaivan kauppakeskukseen. Alkuperäisessä suunnitelmassa bussiterminaali oli suunniteltu kylmäksi terminaaliksi tai katuterminaaliksi.
  • Rata- ja ratasähköistystöitä koskevaa kustannusarviota korotetaan ensimmäisen vaiheen toteutuman mukaiseksi.
  • Rataosuutta on tarkoitus pidentää pääteasemalla Kivenlahdessa, jotta mahdolliset junien tekniset viat häiritsisivät mahdollisimman vähän metroliikennettä.
  • Myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannusarviota on korotettu ensimmäisen vaiheen kokemusten perusteella.

Kustannukset halutaan jatkossa sitoa talonrakennuksen tarjoushintaindeksiin, koska talonrakennuksen suhdannetilanne aiheuttaa suurimman riskin kustannusten pitävyyteen.

Kaupunginhallitus käsittelee tarkennettua hankesuunnitelmaa kokouksessaan 5.3.2018.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat