Länsimetron jatkeen mahdollistava sopimus kaupunginhallituksessa 15.9.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.9.2014 klo 14.58
Kaupunginhallitus käsittelee 15.9. valtion ja Helsingin seudun kuntien välistä sopimusta suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Espoon osalta sopimus liittyy keskeisesti länsimetron jatkamiseen Matinkylästä Kivenlahteen.

Sopimuksessa korotetaan asuntokaavoitustavoitetta MAL-aiesopimuksessa esitetystä vuotuisesta 250 000 kerrosneliömetristä 312 500 kerrosneliömetriin. Kaavoitustavoitteen  lisäys on 25 prosenttia.

Vaatimus on linjassa valtuuston jo päättämän asemakaavoitustavoitteen kanssa, jossa tavoitteeksi asetettiin 350 000 kerrosneliömetriä. Kaupungilla on hyvät edellytykset toteuttaa sopimuksessa esitetty tavoite.

MAL-aiesopimuksen vuosina 2012 ja 2013 on Espoossa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala ollut hieman vajaa 300 000 kerrosneliömetriä vuodessa. Jotta korotettuun tavoitteeseen päästään, kaavoitusta tulee priorisoida ja nopeuttaa erityisesti metron jatkeella ja kaupunkiradan kehityskäytävässä.

Sopimuksessa valtio on hyväksynyt hankesuunnitelman mukaisen hankelaajuuden sekä sitoutunut osallistummaan kustannusarvion mukaisiin kustannuksiin 30 prosentin osuudella. Valtio on asettanut sopimuksessa kustannuskaton 240 miljoonaan euroon. Kustannuskatto on kiinnitetty maanrakennuskustannusindeksiin.

Valtion rahoitusosuus alkaa vuonna 2017. Siihen asti hankkeen rahoittaa kokonaisuudessaan Espoon kaupunki. Hankkeen loppuvaiheessa valtio vastaa kustannusten kattamisesta. Tavoitteena on, että Länsimetron jatkeen rakentaminen alkaisi lokakuussa 2014 ja hanke valmistuisi 2020.

Länsimetron jatkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 801 milj. euroa (maanrakennuskustannusindeksi 11/2013).

Länsimetron jatkeen osalta valtio pitää sopimukseen sitoutumista riittävänä, kun pääkaupunkiseudun kunnat ovat sen hyväksyneet syyskuun loppuun mennessä. Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Metron jatkaminen Kivenlahteen on osa koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää. Se kytkee Espoon lounaisosat tiiviisti muuhun pääkaupunkiseutuun. Metro mahdollistaa kaupungin kehittymisen laajalla vaikutusalueella. Tehokkaan joukkoliikenteen piiriin saadaan heti yli 50 000 asukasta.

Hanke sisältää kalliotunnelissa Matinkylästä Kivenlahteen kulkevan metrolinjan, viisi nykyaikaista maanalaista metroasemaa sekä bussien liityntäliikennejärjestelyt että pysäköintiratkaisut asemilla. Asemat ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Lisäksi rakennetaan läntinen maanalainen metrovarikko, joka sijoittuu Sammalvuoreen.

Esityslista


Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, p. 046 877 3953
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, p. 0500 607 754
Metrohankkeen projektinjohtaja Matti Kokkinen, p. 050 347 1558