Lähiopetukseen palataan peruskouluissa 14.5. tavallista väljemmin – 4 000 oppilasta opiskelee lisätiloissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2020 klo 13.00

Hallituksen päätöksen mukaisesti Espoossa perusopetuksessa olevat lapset palaavat lähiopetukseen 14.5. alkaen. Samalla suositus hoitaa varhaiskasvatusikäiset lapset kotona lakkaa. Turvallisen oppimis- ja työympäristön takaamiseksi kouluissa ja päiväkodeissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

Hallitus päätti 29.4. varhaiskasvatusta ja kouluja koskevien rajoitusten purkamisesta. Lähiopetukseen peruskouluille palataan 14.5.2020 alkaen. Tämän jälkeen kunnat eivät voi järjestää etäopetusta perusopetuksen oppilaille.

Samalla suositus hoitaa varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy. Huoltajille tehdyn kyselyn mukaan noin 80 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on palaamassa varhaiskasvatukseen.

Kouluun tai päiväkotiin ei saa tulla sairaana

Jotta lähiopetukseen palaaminen sujuisi mahdollisimman turvallisesti, kouluissa ja päiväkodeissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. 

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.

Poissaolojen hakeminen ja myöntäminen tapahtuu normaaliin tapaan ja poissaoloon tulee hakea lupa.   

Tilaratkaisut tuovat kouluihin väljyyttä, 4 000 oppilasta opiskelee lisätiloissa

Osa alakoululaisista ja noin kolmasosa yläkoululaisista, yhteensä noin 4 000 oppilasta, opiskelee lukukauden lopun ajan muissa kuin oman koulunsa tiloissa. Noin 2000 oppilasta sijoittuu lukioiden tiloihin, noin 850 Omnian tiloihin ja noin tuhat oppilasta opiskelee kirjastoissa ja nuorisotilaoissa. Lisäksi oppitunteja järjestetään ulkona.

Koulut porrastavat mahdollisuuksien mukaan opetusta kello 8 ja 16 väliselle ajalle. Myös välitunteja porrastetaan. Tarkemman tiedon viimeisten viikkojen lukujärjestyksistä saa omalta koululta. Vuosiluokkien 1-2 aikataulut säilyvät iltapäivätoiminnan vuoksi samoina.

Muiden kuin lasten ja henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen ja koulun tiloissa vältetään.

Viimeisinä viikkoina varmistetaan hyvinvointia ja selvitetään oppilaiden tuen tarvetta

Toukokuun lopun aikana selvitetään oppilaiden osaamisen tilanne ja oppisen tuen ja opiskeluhuollollisen tuen tarpeet.  

“Erityisen tärkeä tehtävä lukuvuoden lopun aikana on varmistaa lasten hyvinvointi. Tuen tarpeen selvittämiseksi ja tuen varmistamiseksi opiskeluhuollon palvelut ovat lasten käytettävissä myös varsinaisen lukukauden päättymisen jälkeen kesän alussa”, sanoo sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho.  

Espoossa järjestetään yhteinen virtuaalikevätjuhla 

Kouluissa ja lukioissa ei rajoitusten vuoksi voida järjestää tavallisia kevätjuhlia. Sen sijaan Espoon kaupunki ja Tapiola Sinfonietta tarjoavat koululaisille yhteisen virtuaalikevätjuhlan. Koulut voivat järjestää omia etäkevätjuhlia tai juhlallisia hetkiä oman luokan oppilaiden kanssa ja hyödyntää niissä virtuaalijuhlan materiaalia.  

Kevään ylioppilaat saavat todistuksensa, diplominsa ja palkintonsa lukioilta kussakin lukiossa sovitulla tavalla. Kaupungin lukioiden yhteinen juhla järjestetään 29.8.2020. 

Lisää aiheesta:

Espoossa lukuvuoden loppua juhlistetaan virtuaalisesti yhdessä (6.5.2020)