Laatu ratkaisee vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.5.2016 klo 17.36

Espoo kilpailuttaa parhaillaan vammaisten asumispalveluja. Kilpailutuksen lähtökohtana on palvelun korkea laatu. Hintakilpailuun pääsevät mukaan vain ne palveluntuottajat, jotka ylittävät korkealle asetetun laaturiman.

”Espoo haluaa itse määritellä palvelun korkean laadun ja taata yhdenvertaiset asumispalvelut kaikille vammaisille espoolaisille”, sanoo perusturvajohtaja Juha Metso. ”Tässä kilpailutuksessa ei hyväksytä laatutason vaihtelua eikä laadun kustannuksella voi tehdä kauppaa.”

Korkea laatu on minimivaatimus
”Olemme määritelleet palvelujen sisällön ja laadun hyvin tarkalla tasolla. Laatutasosta emme tingi”, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes sanoo. ”Korkea laatutaso näkyy mm. niissä edellytyksissä, jotka on asetettu henkilöstön koulutustasolle ja työkokemukselle, asiakkaan kanssa kommunikoinnille sekä asiakkaan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksille. Asiakkaan näkökulma, mielipiteet ja toivomukset otetaan erittäin laajasti huomioon.”

Palveluntuottajilta edellytetään myös sitoutumista sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön ja sopimuksessa painotetaan yhteiskuntavastuuta. Tiukat laatuvaatimukset on määritelty palvelukuvauksessa. Espoon kaupunki sitoutuu laadun varmistamiseen, ja laatutasosta poikkeaminen on sanktioitu.

Hinnalla kilpaillaan vasta sitten, kun korkea laatu on varmistettu
Kilpailutuksessa hyödynnetään sähköistä huutokauppaa, jossa tarjoaja näkee reaaliaikaisesti muiden tarjoajien pisteet ja oman sijoituksensa kilpailutuksessa.

Sähköiseen huutokauppavaiheeseen pääsevät mukaan vain ne palveluntuottajat, jotka täyttävät korkeat laatukriteerit. Huutokaupan tarkoitus on luoda kilpailua palveluntuottajien kesken. Kun hinnat ovat avoimet ja näkyvät kaikille osallistujille, palveluntuottajat voivat tehdä keskinäistä vertailua ja muuttaa tarjoamaansa hintaa.

”Sähköinen huutokauppa on havaittu hyväksi ja helpoksi kilpailuttamisen tavaksi. Se tuo lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tarjousten jättövaiheeseen”, kertoo hankintapäällikkö Sami Saario.

Kilpailutus valmisteltiin huolellisesti
Avoimuuteen pyrittiin jo kilpailutuksen valmisteluvaiheessa. Laatuvaatimukset olivat kommentoitavina sekä Espoon vammaisneuvostossa että avoimesti Espoon nettisivuilla. ”Saimme palautetta, että valmistelussa näkyi osallisuus ja asiakaslähtöisyys”, kertoo vammaispalvelujen päällikkö Nina Hiltunen. ”Espoolla on pitkä kokemus ostopalvelutuottajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Vaikka vammaisten asumispalvelut kilpailutetaan nyt Espoossa ensimmäistä kertaa, pääkaupunkiseudulla on ollut kilpailutuksia jo aiemmin. Olemme seuranneet muiden kokemuksia tarkasti.”

Nykyistä asuinpaikkaa ei tarvitse vaihtaa
Sopimuskauden pituus on kaksi vuotta, ja lisäksi sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta. Osa nykyisistä palveluntuottajista saattaa vaihtua, mutta asiakkaiden ei tarvitse muuttaa kilpailutusten myötä. ”Ratkaisut tehdään aina asiakkaan edun mukaisesti”, sanoo Nina Hiltunen.  Asiakkaat voivat jatkaa asumista nykyisessä kodissaan tai he voivat siirtyä uuden palveluntuottajan asiakkaiksi, jos sieltä löytyy heille vielä paremmin soveltuvat palvelut.”

Lisätiedot:
Vammaisten ympärivuorokautisen asumisen tuen hankinta, palvelukuvaus