Kuntien sisäilmaverkosto hakee voimaa yhteistyöstä sisäilmahaasteiden selättämiseksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.10.2018 klo 14.09

rakentaminen_espoo_720x400Suurimmat kaupungit yhdistivät vuonna 2017 voimansa löytääkseen yhdessä ratkaisuja sisäilmaongelmiin. Tällä hetkellä sisäilmaverkostoon kuuluu kahdeksan suurinta kaupunkia, jotka pohtivat yhteisiä toimintatapoja ja -ohjeistuksia sisäilmaongelmissa.

Kuntien sisäilmaverkoston toiminta käynnistettiin loppuvuodesta 2017, jolloin Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit halusivat yhdistää voimansa tilojen sisäilmahaasteiden voittamiseksi. Myöhemmin verkoston toimintaan liittyivät myös Lahti, Jyväskylä, Turku, Oulu ja Tampere. Sisäilmaverkoston yhteistyöhön on osallistunut aktiivisesti myös Sisäilmayhdistys ry, joka jakaa tietoa sekä tuottaa aiheeseen liittyvää selventävää opasmateriaalia. Lisäksi verkoston työpajoihin on kutsuttu mukaan muidenkin kuntien edustajia ja alan asiantuntijoita.

Tavoitteena on luoda yhteisiä toimintamalleja

Kuntien sisäilmaverkoston toiminta on jatkuvaa, ja kokoukset ovat avoimia ja keskustelevia. Verkosto on käsitellyt kokouksissaan useita kaikkia kuntia koskevia sisäilmaongelmia sekä ryhtynyt etsimään ratkaisuja ja yhteisiä toimintamalleja haasteiden selättämiseksi. Käytännön esimerkki yhdessä kehitettävästä toimintamallista on ilmanvaihdon käytön ohjeistuksen laadinta kaikkien verkoston kuntien julkisiin palvelukiinteistöihin.

”Halusimme yhdistää voimamme ja löytää tästä synergiaetuja. Kolmen suurimman kaupungin alueellinen sijainti ja läheisyys on myös yhteistyötä merkittävästi helpottava tekijä. Lisäksi samankaltaisuus tila-asioissa yhdistää meitä ”, Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen sanoo.

”Sisäilma-asioiden hoitaminen vaatii monialaista osaamista ja samankaltaisten haasteiden ratkaiseminen yhdessä säästää jokaisen mukana olevan kunnan resursseja”, Vantaan tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius sanoo.

”Kuntien toimintaohjeiden yhdenmukaistaminen ja konsensus toimintatavoista helpottaa julkisten palvelukiinteistöjen hallintaa ja hoitamista”, toteaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén.