Kunnat digitalisoimaan palveluitaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.1.2013 klo 12.00

Tänään julkaistu Pekka Ala-Pietilän johtaman ICT 2015 -työryhmän raportti nostaa esiin monia Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä toimenpiteitä. Espoossa halutaan tarttua raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen tosissaan.

”Kuntien tulevaisuuden haasteista selvitäksemme on tärkeää nopeuttaa uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Suomen kuntien on tuotettava nämä palvelut hyvässä ja avoimessa yhteistyössä, jotta vältetään päällekkäiset kehityspanostukset ja saadaan työn tulokset käyttöön nopeasti ja tehokkaasti", toteaa Espoon ICT-johtaja Matti Franck. ”Olen ehdottoman samaa mieltä ICT 2015 -työryhmän kanssa kansallisen palveluarkkitehtuurin tarpeesta", Franck sanoo.

Työryhmän jäsenenä toiminut Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola painottaa kuntien hankintojen roolia sekä isompien että pienempien yritysten kasvun mahdollistajana. ”Kuten raportissa todetaan, uudistumisessa on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin ICT-toimialasta itsestään. Kyse on ennen kaikkea vanhan ja uuden osaamisen liitosta – kyvystä hyödyntää ICT:tä monipuolisesti toiminnan kehittämisessä”, Antola toteaa. 

Lisätietoja:
Tuula Antola, 043 8243 939, tuula.antola@espoo.fi
Matti Franck, 043 8245 389, matti.franck@espoo.fi

Raportti on luettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla