Kunnarlantien ja Bodomintien kävely- ja pyörätien rakennustyöt alkavat

  • Jaa Facebookissa
  • TwitterX
17.7.2018 klo 13.15

Pyöräily

Kunnarlantien ja Bodomintien yhdistetyn kävely- ja pyörätien rakennustyöt alkavat tämän viikon aikana. Työt alkavat liikennejärjestelyillä, kaapelisiirroilla ja puuston poistolla. Rakennustyöt valmistuvat kesän 2019 aikana.

Kunnarlantielle ja Bodomintielle rakennetaan kokonaan uusi yhdistetty kävely- ja pyörätie, joka ulottuu Kunnarlantien ja Aurinkoniityntien risteyksestä Kunnarlantien päähän saakka ja jatkuu Bodomintietä aina Snettasintien risteykseen asti. Uutta tietä rakennetaan yli neljä kilometriä. Hankkeen myötä Bodominjärven rantamaisemiin saadaankin reilusti uutta kulkuväylää.

Pyörätien lisäksi rakennetaan myös osittain maantietä uudelleen, kaksi putkisiltaa ja lähimpänä Bodominjärven rantaa kulkevalle Kunnarlantien osuudelle noin 130 metriä pitkä betonirakenteinen tukimuuri. Saman aikaisesti rakennetaan myös vesihuoltolinja.

Rakennustyöt aiheuttavat erityisjärjestelyjä liikenteeseen

Maantien kapeus ja huono näkyvyys vaikuttavat rakennustöihin, minkä vuoksi ajorata voidaan joutua sulkemaan lyhyiksi ajoiksi. Ajoradan sulkeminen kestää kerrallaan enimmillään 10 minuuttia. Poikkeuksia kestoon voi tilapäisesti esiintyä etenkin tukimuurin rakentamisen aikana. Ajorata voidaan joutua sulkemaan esimerkiksi työkoneen siirron ajaksi ja näin taataan niin ohikulkevan liikenteen kuin myös työmaan henkilökunnan turvallisuus. Ruuhka-aikoina ajorataa ei suljeta.

Rakennustöiden ajan maantiellä 11337 sekä 11343 on vähintään yksi ajokaista suuntaansa liikenteen käytössä. Pois lukien kuitenkin tukimuurin rakentamisen kohta lähimpänä Bodominjärven rantaa, jossa liikenne ohjataan väliaikaisesti yhdelle kaistalle. Töiden vuoksi maantielle tulee yksikaistainen osuus, jonka liikenteenohjaus hoidetaan molemmista päistä liikennevaloilla.

Puita kaadetaan vain rakentamisen edellyttämässä laajuudessa haltuunottoalueen sisäpuolella. Kaadettavat puut katselmoidaan aina ennen toimenpiteitä. Olemassa olevaa puustoa poistetaan rakennustöiden aikana mahdollisimman vähän.

Kunnarlantie ja Bodomintie