Kulttuurilautakunnan päätöksiä 11.6.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.6.2019 klo 20.39

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

Kulttuurilautakunta merkitsi tiedoksi selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sivistystoimea koskeviin kannanottoihin. Lautakunta antoi selvitykset lausuntonaan vuoden 2018 arviointikertomuksesta.

Kulttuurilautakunnan investointiesitys

Kulttuurilautakunta päätti esittää, että vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021−2022 taloussuunnitelman valmistelussa varataan määrärahaa kone- ja kalustohankintoihin sekä uusien ja peruskorjattavien kulttuuritilojen ensikertaisiin kalustamisiin.

Kulttuurin projekti- ja kehittämisavustukset vuodelle 2019, erä 3

Kulttuurilautakunta päätti myöntää projekti- ja kehittämisavustuksia esityksen mukaisesti kolmelle hakijalle yhteensä 16 400 euroa. Avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun avustettu hanke on päättynyt. 

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Esityslista osoitteessa: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019463100

Tiedustelut

kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Anitra Ahtola p. 044 500 4022
kulttuurijohtaja Susanna Tommila p. 043 825 5074