Kulttuurilautakunnan päätöksiä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.3.2016 klo 13.03

Hiljaisten tilojen turvaaminen Espoon kirjastoissa

Valtuutettu Arja Juvonen ja 51 muuta valtuutettua jättivät helmikuussa valtuustoaloitteen hiljaisten tilojen turvaamiseksi Espoon kirjastoissa. Kulttuurilautakunta toteaa lausunnossaan, että kirjastoissa on rauhallista tilaa opiskelulle, mutta mahdollisuudet osoittaa tiloja pelkästään opiskeluun ovat rajalliset. Kulttuurilautakunnan mukaan Espoon kirjastot ovat vastanneet hiljaisten tilojen tarpeeseen kullekin kirjastolle sopivilla ratkaisuilla. Esimerkiksi kokoushuoneita on varattu lukutiloiksi, lukupaikkoja on järjestetty muihin kirjaston tiloihin ja tiloihin on asennettu akustiikkaa parantavia elementtejä. 

Kulttuurin tulosyksikön toimintakertomus 2015

Kulttuurilautakunta hyväksyi kulttuurin tulosyksikön vuoden 2015 toimintakertomuksen. Vuosi 2015 oli Espoolle kulttuuripoliittisesti merkittävä. Valtuusto hyväksyi kulttuurin tulosyksikön valmistelemat KulttuuriEspoo 2030 -linjaukset marraskuussa. Tuloksena on Espoon ensimmäinen kaupunkitasoinen ja kulttuuria kokonaisuutena ohjaava strategia.

Kulttuurilautakunta päätti myöntää kohdeavustuksia 17 hakemukselle yhteensä 46 350 euroa.

Lisätietoja:
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Jaana Jalonen p. 040 725 6088
kulttuurijohtaja Susanna Tommila p. 043 825 5074