Kulttuurilautakunnan päätökset 21.11.2017

22.11.2017 klo 9.59

Kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3
Lautakunta merkitsi tiedoksi kulttuurin tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen tilanteessa 31.10.2017. Kulttuuripalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Kirjastoissa kävijöitä oli 3,5 milj. (kasvua 15,7 %). Kaupunginorkesterin, kaupunginmuseon, Näyttelykeskus WeeGeen, alueellisten kulttuurikeskuksien ja kaupunkitapahtumien yleisö- ja vierailijamäärä oli lähes 740 000.  

Lautakunta antoi lausuntonsa valtuutettujen Anitra Ahtolan, Marika Niemen ja 54 muun allekirjoittajan Kulttuuripassi kannustamaan harrastuskokeiluun -valtuustoaloitteeseen. Lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastamisen ja mielekkään tekemisen tukeminen on keskeinen kehittämiskohde, kulttuuripassi voisi olla yksi työkalu harrastusten saavutettavuuden lisäämiseksi.

Lautakunta antoi lausuntonsa valtuutettu Pentikäisen ja 22 muun allekirjoittajan valtuustoaloitteeseen. Valtuutetut esittävät, että Espoon vanhuspalvelut yhteistyössä kulttuurin ja järjestöjen kesken selvittävät kielikahvilatoiminnan laajentamista kokeiluna osaksi kaupungin palvelukeskuksien toimintaa tai ikäihmisille suunnattua päiväkeskustoimintaa. Kirjastolla on kokemusta kielikahvilatoiminnasta. Lautakunta kehottaakin toimijoita olemaan yhteydessä kirjastoon.

Lautakunta merkitsi tiedoksi Hyvinvointikertomuksen 2017-2021. Lautakunta hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 liitteen mukaan kuitenkin niin, että siinä tullaan huomioimaan vielä nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta saadut lausunnot. Lisäksi lautakunta hyväksyi työikäisten hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 liitteen mukaan kuitenkin niin, että siinä tullaan huomioimaan vielä vammaisneuvostolta saatu lausunto.

Myös muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

Lisätietoja:
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Anitra Ahtola, p. 0 44 500 4022
kulttuurijohtaja Susanna Tommila, p. 043 825 5074