Kulttuuria maksutta pienituloisille – Kaikukortti pysyväksi palveluksi Espoossa

10.2.2016 klo 16.28
Kaikukortti on ollut vuoden 2016 alusta Espoon kaupungin pysyvä palvelu. Espoo oli ensimmäinen kunta, jossa Kaikukorttia kokeiltiin viime vuonna. Kaikukortilla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat asukkaat saavat maksuttomia lippuja espoolaisiin kulttuurikohteisiin. Kaikukortti-toiminnassa on mukana 23 espoolaista kulttuuritoimijaa April Jazzista WeeGeen museoihin sekä Espoon teattereihin ja kulttuuritaloihin. 

Kaikukortin voivat saada Kaikukortti-verkostossa mukana olevien sosiaali- tai terveysalan yhteisöjen asiakkaat, jotka kokevat, että oma tiukka taloudellinen tilanne on este kulttuurin kuluttamiselle. Kortilla voi hankkia maksuttomia lippuja myös oman perheen lapsille. Kaikukortti-verkostossa on mukana sekä kaupungin omia sosiaali- ja terveysalan yhteisöjä että kolmannen sektorin toimijoita: esimerkiksi asuntoloita, maahanmuuttajapalveluita ja mielenterveysjärjestöjä. 

Espoossa Kaikukortin käyttäjiltä on saatu hyvää palautetta. Kulttuurin merkitys henkiselle hyvinvoinnille ja mielialalle on koettu suureksi. Kiitosta on saanut esimerkiksi mahdollisuus ostaa pääsyliput perheen lapsille. Espoon aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Niemisen mukaan Kaikukortti tukee sosiaalihuoltolaissa edellytetyn sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteita ja kannustaa asukkaita osallistumaan vapaa-ajan palveluihin. Kulttuurin tulosyksikön erityisasiantuntija Helena Sarjakoski pitää Kaikukorttia hyvänä keinona parantaa kulttuurin saavutettavuutta ja asukkaiden yhdenvertaisuutta. 

Viime vuoden Kaikukortti-kokeilu oli osa joulukuussa päättynyttä Kulttuuripassin pilottihanketta. Tänä vuonna Kaikukorttia kokeillaan myös Kainuussa. Tavoitteena on, että Kaikukortti leviäisi koko Suomeen. Valtakunnallista kehittämistyötä ja Kainuun alueen Kaikukortti-kokeilua koordinoi valtakunnallinen Kulttuuria kaikille -palvelu ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry (Kulttuuria kaikille -palvelu) sekä Kainuun liitto.  

Lisätiedot Espoon Kaikukortti-toiminnasta

aikuisten sosiaalipalvelujen aluepäällikkö Tapio Nieminen, perhe- ja sosiaalipalvelut/aikuisten sosiaalipalvelut p. 050 328 6764 tai tapio.e.nieminen@espoo.fi

erityisasiantuntija Helena Sarjakoski, kulttuurin tulosyksikkö p. 050 381 4033 tai helena.sarjakoski@espoo.fi

Lisätiedot valtakunnallisesta Kaikukortti-toiminnasta

hankejohtaja Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuuripassin jatkohanke, p. 040 931 0576 tai aura.linnapuomi@cultureforall.fi

www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
www.facebook.com/kaikukortti