Espoon ulkoilusaaret

Ulkoilusaaret tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Myös koirat ovat tervetulleita ulkoilusaariin, mutta ne on pidettävä kytkettyinä.

Ulkoilusaarista Vasikkasaari on osittain esteetön, mutta sekin vaatii useimmiten avustajan mukana oloa. Saaristokuljetuksissa väli Nokkala - Iso Vasikkasaari on osittain esteetön.

Iso Vasikkasaari (24 ha)

Saaren luonto on monipuolista ja rehevää. Reittivene pysähtyy saaren laiturissa. Luoteisnurkkaa lukuun ottamatta koko Iso Vasikkasaari on ulkoilualuetta. Yksityisalueella sijaitsee Espoon saariston ehkä erikoisin rakennus: Poseidonin temppeliä jäljittelevä huvimaja. Saaren rantoja kiertävät hienot rantaniityt, jotka ovat monipuolisimmillaan saaren eteläosissa. Saarella on vanha kalastaja-asumus, joka toimii kioskina. Telttailu ei ole sallittua. Saarella toimii kesäravintola Gula Villan.

 • kahvio ja kesäravintola kesäisin
 • keittokatokset + puut (myös talvisin), wc (myös inva)
 • lasten leikkivälineitä
 • kesävesi
 • nurmikkoalueet
 • uimaranta
 • näköalatorni
 • kiinnityspoijuja ja lenkkejä
 • polusto (osittain myös liikuntaesteisille)
 • saaristovenelaituri + reittiliikenne
 • valvonta

Bylandet (9,7 ha)

Saari sijaitsee Kirkkonummen puolella Porkkalan edustalla. Bylandet kuuluu luonnonkauniiseen Stora Mickelskärenin saariryhmään ja se on sopiva veneilijöiden ja kalastajien tukikohdaksi. Telttailu on sallittua. Saarella oleva torni on puolustusvoimien hallinnassa.

 • keittokatokset + puut, wc
 • tulentekopaikkoja
 • kiinnityspoijuja ja -lenkkejä

Gåsgrund (9,8 ha)

on suosittu telttailusaari. Sen maasto on tasaista ja vaihtelevaa silokallioista reheviin niittyihin ja kuivaan kangasmetsään, puusto on melko vähäistä. Lapsille sopivia hiekkarantoja on saaren pohjoisrannalla.

 • keittokatokset + puut, wc
 • kiinnityspoijuja ja lenkkejä
 • saaristovenelaituri + reittiliikenne
 • valvonta

Kaparen (4 ha)

Kaparenin tyypillisimpiä piirteitä ovat kalliomänniköt ja silokalliot sekä pienet lammikot ja rantaniityt. Saari sopii omassa veneessään yöpyville. Telttailu on kielletty.

 • keittokatokset + puut, wc
 • kiinnityslenkkejä
 • valvonta

Knapperskär (4,9 ha)

on matalahko silokalliosaari, jossa saa telttailla.

 • Keittokatos, puut ja wc.

Korkeasaari (6,5 ha)

on metsäinen ulkoilusaari Tvijälpin itäpuolella. Sen rantoja kiertää kapea rantaniitty. Korkeasaaressa ei ole palveluita, eikä telttailu ole sallittua.

 • tulentekopaikka

Pentala (130 ha)

Suvisaaristossa sijaitseva Pentala on Etelä-Suomen korkein saari. Noin puolet Pentalasta on Espoon kaupungin omistuksessa. Koillisrannalla sijaitsevaan Saaristomuseoon pääsee kesäisin reittiveneellä.

Pentalan luonnonsuojelualue asettaa saaren käytölle rajoituksia. Pentalassa ei ole mahdollisuutta tulentekoon tai yöpymiseen.

 • koirat tulee pitää kytkettynä
 • yöpyminen, telttailu, tulenteko tai tupakointi ei ole sallittua Espoon kaupungin alueella
 • vapaa pääsy merenrantaan on ainoastaan museoalueelta ja Diksandin hiekkarannalta
 • Diksandin hiekkarantaan rantautuminen moottorialuksella ei ole sallittua. Ranta kuuluu luonnonsuojelualueeseen.
 • luontopolku, 2,3 km
 • saaristovenelaituri + reittiliikenne

Pentalan saarella ei ole uimarantoja eikä valvontaa, mutta Diksandin rannalla ja Pentalanjärven koillispäässä on mahdollista uida.

Rövargrundet (0,8 ha)

Rövarenin pohjoispuolella sijaitseva Rövargrundet on vähäpuustoinen kallioluoto. Tilaa on ainoastaan muutamalle teltalle.

 • tulentekopaikka ja wc
 • telttailu sallittu

Rövaren (9,1 ha)

Pääasiassa kallio- ja kivikkorantainen Rövaren on suosittu telttailusaari. Lounaisrannan rantaniityllä kasvaa monia tyypillisiä merenrantakasveja. Saaren metsät ovat pääasiassa kalliomänniköitä sekä mustikka- ja puolukkakankaita. Saarella saa telttailla.

 • keittokatokset + puut, wc
 • tulentekopaikkoja
 • kiinnityslenkkejä
 • saaristovenelaituri + reittiliikenne
 • telttailu sallittu

Stora Herrö (44,3 ha)

Stora Herrön rannat ovat enimmäkseen kallioisia, mutta saaren itärannalta löytyy myös matalia, hiekkaisia lahdelmia rantaniittyineen. Stora Herröön metsät ovat pääosin kalliomännikköjä, mutta kallioiden välisissä painanteissa ja rannoilla kasvaa myös kuusia. Saaren eteläosan Södervikenissä on myös pienehkö saraneva. Osa Stora Herrön rannoista on mökitetty, mutta suurin osa saaren pohjois- ja itärannoista on kaikille avointa ulkoilualuetta.

 • tilausravintola/tapahtumatila HERRÖ
 • keittokatokset + puut, wc
 • tulentekopaikkoja
 • kiinnityslenkkejä
 • saaristovenelaituri + reittiliikenne
 • näköalatorni
 • telttailu sallittu
 • valvonta

Torra Lövö (3,9 ha)

Torra Lövö on kallio- ja louhikkorantainen ulkoilusaari. Saarella on silokallioita ja niittyjä. Laituri, keittopaikka, mutta ei kaivoa. Telttailu on sallittua.

Tvijälp (13,4 ha)

Westendin edustalla sijaitseva ulkoilusaari Tvijälpin pohjoisosa on metsäinen ja saaren eteläosaa hallitsevat kalliot. Saaren keskiosa on alavaa maata. Tvijälpissä on hienoja rantaniittyjä. Saaren luonto on vaihtelevaa ja kertoo omalla tavallaan entisestä kalastaja elämästä Espoon saaristossa. Telttailu ei ole sallittua, eikä saarella ole palveluita.

Espoon ulkoilusaaret pääkaupunkiseudun palvelukartalla.