Keskuspuiston ulkoilu- ja latureitistö täydentyy Harmaakalliossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.9.2018 klo 7.38

Ihmisiä ulkoilemassa

Espoon Keskuspuiston ulkoilu- ja hiihtomahdollisuudet parantuvat ja yhteydet täydentyvät uuden latu- ja ulkoilureitin myötä. Kaksi kilometriä pitkä reitti tulee kulkemaan Harmaaselän, Pirttiharjun, Joukinpellon ja Nauriskasken alueilla. Yhteys viimeistelee ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaisen reitistön Keskuspuiston länsiosassa. Tekninen lautakunta hyväksyi reitin puistosuunnitelman kokouksessaan 19.9.2018.

Tuleva reitti parantaa yhteyksiä Latokasken ja Keskuspuiston suunnalta aina Saunalahteen ja Rantaraitille saakka. Reitin itäpäähän on kaavoitettu Latokaskenniityn urheilupuisto, jonka kautta reitistö johtaa Keskuspuiston itäosiin. Paikallisesti yhteys palvelee ulkoilu- ja latureitin reunoilla olevaa asutusta sekä suunnitteilla olevaa Nauriskasken koulua.

Osa reitistä on olemassa olevaa ja valaistua ulkoilureittiä, jonka rinnalle tulee latu. Osittain rakennetaan täysin uutta valaistua latu- ja ulkoilureittiverkostoa. Tammipirtti-nimiseltä kadulta rakennetaan valaisematon kävely-yhteys uudelle latu- ja ulkoilureitille.

Ladun leveys on 4 metriä ja ulkoilureitin leveys 3,5 metriä. Ulkoilureitit toteutetaan kivituhkapintaisena ja latureitin pinta kylvetään niityksi. Reitit ovat valaistuja.

Reitin suunnittelussa on huolellisesti huomioitu alueella elävät liito-oravat. Linjausta muutettiin Nauriskaskessa keväällä 2018 tehdyn liito-oravaselvityksen perusteella. Reitin lähellä säilytetään mahdollisimman paljon lehtipuustoa, samoin kuin kaikki alueella mahdollisesti havaittavat kolopuut suojapuustoineen. ELY-keskuksen lausunnon mukaan suunniteltu reitti ei olemassa olevien tietojen perusteella hävitä tai heikennä liito-oravien levähdys- ja lisääntymispaikkoja.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2019.

Reitti kartalla

Lisätietoja:

Puistosuunnitelma Harmaaselkä-Pirttiharju-Joukinpelto-Nauriskaski

Teknisen lautakunnan päätökset 19.9.2018