Kalastus ja metsästys

Kaikki espoolaiset voivat kalastaa vapaasti mato-ongella ja pilkillä. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ei tarvitse maksaa valtion kalastonhoitomaksua.

Kalastusluvat

verkko 12 € / vuosi
lohiverkko 16 € / vuosi
uistin/Espoo 12 € / vuosi
uistin/Espoo ja Helsinki 17 € / vuosi
pitkäsiima (100 koukkua) 12 € / vuosi
katiska  12 € / vuosi
lohisiima (15 koukkua) 16 € / vuosi
täkykoukut (10 koukkua) 12 € / vuosi
sukelluskalastus 12 € / vuosi
kartta 3 € / kpl

Uistinlupa ulkopaikkakuntalaisille:
Espoo:
1 vrk 10 €
1 kk 14 €
1 vuosi 40 €

Espoo ja Helsinki:
1 vuosi 60€

Luvanhankkija saa myös kalavesikartan.

Espoon merialueen luvat voi lunastaa kaupungin asiointipisteestä, joissa
myydään uistelulupia myös vieraspaikkakuntalaisille.Valtion kalastuksenhoitomaksun
ja vieheluvan myös Espoon merialueille voi ostaa osoitteesta www.kalakortti.com.

Verkoilla ja muilla kiinteillä pyydyksillä kalastavat tarvitsevat erilliset luvat.
Näitä myydään ainoastaan espoolaisille. 
 
Uistelu
Kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla kaikkialla Suomessa lukuunottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, kalastuskieltoalueita, erityiskohteita ja Ahvenanmaata.

Espoon merialueen yhtenäislupa-alueen uisteluluvalla voi uistella useammalla vavalla.
Uistinlupa on henkilökohtainen. Espoolaiset alle 18-vuotiaat tai 65 vuotta täyttäneet eivät tarvitse ko. lupaa.
Muut usealla vavalla yhtä aikaa kalastavat tarvitsevat Espoon merialueen uistinluvan.

Kilpailuluvat
Kilpailuluvalla saadaan järjestää pilkki-, onki- ja kalastuskilpailuja. Kilpailulupaan
tulee merkitä, mistä kilpailusta kulloinkin on kysymys sekä kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden
lukumäärä. Kilpailuluvasta tulee selvitä myös kilpailualue ja aika jolloin kilpailu pidetään (päivämäärä ja kellonaika).

Kilpailulupien hinnat/kilpailu:
1 - 35 hlö 12 €
36 - 50 hlö 16 €
51 - 100 hlö 28 €
yli 100 hlö sopimuksen mukaan

Espoolaisten kalavedet
Kalastaa voi kalastuksen yhtenäislupa-alueilla, joita on 8000 ha. Alueet sijaitsevat Espoon
rannikon edustan lisäksi Kirkkonummella Bylandetin ulkoilusaaren ympäristössä. Espoossa toimii
30 kalastuskuntaa ja kaksi kalastusyhdistystä. Vuosittain istutetaan kymmeniä tuhansia meritaimenen
ja siian poikasia vesialueille. Kalastuksen harjoittaminen 50 metriä lähempänä toisen asuttua rantaa on
kiellettyä. Muut kalastusta koskevat määräykset löytyvät kalastusluvan takasivulta.

BODOM-JÄRVEN KALASTUSYHDISTYS RY
Kalastus (mm. hauki, kuha, ahven, made, ankerias, istutettu siikaa ja järvitaimenta)
Yhteyshenkilö: Kaj Klockars, puh. 041 5050436
Kalastusluvat: Bodominjärven: 4 € /vrk ja 20 €/vuosi

Lupia myy Oittaan ulkoilukeskuksen kahvila/ravintola tai voi maksaa suoraan pankkitilille Aktia 405547-271503

Kalastukseen ja metsästykseen liittyviä lisätietolinkkejä: