Oittaalla Espoon ensimmäinen yölatu ensi talvena

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.9.2016 klo 20.43

ESPOO TIEDOTTAA

Liikunta- ja nuorisolautakunnan kokous 29.9.2016

OITTAALLA ESPOON ENSIMMÄINEN YÖLATU ENSI TALVENA

Oittaalla on ensi talvena mahdollista hiihtää myös yöaikaan kun valot toimivat liiketunnistimilla. Vuonna 2017 avaa ovensa myös kaksi uutta nuorisotilaa.

Liikunta- ja nuorisolautakunta teki vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Lautakunnan vuoden 2017 kehyksen menojen loppusumma on 48,9 milj. euroa ja toimintatulotavoite 5,7 milj. euroa.

Kehyksessä tulolisäys ensi vuodelle on 700 000 euroa. Tavoite saavutetaan uimahallien kävijämäärän kasvulla sekä tarkistamalla uimalippujen hinnoittelua 1.5.2017 alkaen. Maksut pidetään lähellä pääkaupunkiseudun yleistä tasoa.

Ulkoliikuntapaikkoja parannetaan vuonna 2017 ja lähiliikuntapaikkojen ulkoliikuntavälineisiin panostetaan. Etelä-leppävaaraan valmistuu Säterinniityn pallokenttä sekä lähiliikunta-alueet. Matinkylän urheilupuiston kaupungin jäähalli puretaan, uuden jäähallin rakentaminen alkaa Kiekkoilun Tuki ry:n toimesta. Valo-ohjausjärjestelmää kehitetään Oittaan osalta ensi talvena siten, että liikkuminen kuntoradalla valaistaan myös yöaikaan liiketunnistimilla.

Lisäksi 2017 syksyllä aukeaa Kirkkojärven ja Järvenperän nuorisotilat. Kirkkojärven nuorisotila tulee päiväkodin kanssa samaan rakennukseen ja Järvenperän nuorisotila asukaspuiston yhteyteen.

Lautakunta antoi lausuntonsa Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä. Lautakunta painottaa, että investointimäärärahan raami on riittämätön liikunta- ja nuorisotoiminnan tilatarpeisiin ja heikentää tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Espoon väestönkasvu edellyttää enemmän investointeja kuin Tilapalvelut-liikelaitos esittää investointiohjelmassa.

Sivistystoimi tarjoaa vuonna 2017 hyvätasoiset peruspalvelut ja uusia palvelutapoja kehitetään aktiivisesti

Sivistystoimen talousarvio 2017 on valmisteltu valtuuston päättämään kehykseen. Esittelijät ja valmistelijat olivat työstäneet ehdotuksia toimenpiteiksi ja vaihtoehdoiksi, joilla annetussa kehyksessä on mahdollista pysyä. Vuonna 2017 sivistystoimi tarjoaa hyvätasoiset peruspalvelut ja uusia palvelutapoja kehitetään aktiivisesti. Toimintaympäristön muutokset ja tiukka taloustilanne asettavat kuitenkin haasteita palvelujen tuottamiselle.

Espoon väestömäärä kasvaa lähivuosina yli neljällä tuhannella asukkaalla vuodessa. Ikääntyneiden määrä lisääntyy, ja myös vieraskielisen väestön määrä kasvaa voimakkaasti. Palvelujen tuottaminen suuremmalle ja monimuotoisemmalle joukolle espoolaisia edellyttää, että sivistystoimen palveluita muotoillaan yhä paremmin. Palvelut tuotetaan kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa, jossa tukipalveluiden kustannukset kasvavat. Jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata ja palvelut toteuttaa kehyksen puitteissa, toimintaa on tehostettava, sopeutettava ja joissakin tapauksessa arvioitava kokonaan uudelleen. 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet: https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat

Liikunta- ja nuorisolautakunnan esityslista: https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Antti Aarnio, puh 0400 381 634, antti.aarnio@sttk.fi
Nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling, puh 043 8247 060, merja.nordling@espoo.fi

Markkinointipäällikkö Jetta Laajarinne, puh 040 8487 868, jetta.laajarinne@espoo.fi