Tuntikuvaukset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

OHJATTUJEN LIIKUNTAPALVELUJEN TUNTISISÄLLÖTOHJATTUA KUNTOSALIHARJOITTELUA

Avoin kuntosali erityisryhmille
Omatoimista kuntosaliharjoittelua liikunnanohjaajan opastuksella henkilöille, joilla vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi liikkuminen on haasteellista. Liikunnanohjaaja neuvoo kuntosalilaitteiden käyttöä ja antaa opastusta asiakkaan toimintakykyä tukevaan harjoitteluun. Tunnilla on käytettävissä tasapainovälineitä. Ei ohjattua alkulämmittelyä. Asiakkaan tulee kyetä toimimaan ja siirtymään laitteesta toiseen itsenäisesti. Oma avustaja tarvittaessa mukaan. Kesto 55 min

HUR-kuntosalikorttien laadintaa
Liikunnanohjaaja on vapaaharjoitteluaikana kuntosalilla laatimassa käyttäjätunnuksia HUR-korteille ja päivittämässä kuntosaliohjelmia. Espoonlahden uimahalli. Osallistuminen uimahallin sisäänpääsymaksulla. Oman HUR-kortin voi ostaa uimahallin kassalta 10 eur.

Kiertoharjoittelu
Kiertoharjoittelussa kierretään liikunnanohjaajan valitsemat kuntosalilaitteet ja muut liikeharjoitteet määrätyssä järjestyksessä. Harjoittelu kohdistuu näin monipuolisesti koko vartaloon. Tunnilla on yhteinen alkulämmittely ja loppuvenyttelyt. Kesto 55/60 min.

Kuntokoulu seniorit +68 tai +75
Ohjattu kuntosalitunti +68 tai +75 senioreille, missä lihaskunto- ja tasapainoharjoittelua liikunnanohjaajan opastuksella. Sisältää lämmittelyn ja venyttelyn. Suunnattu kyseisenä vuonna 68 tai 75 vuotta täyttäville tai vanhemmille espoolaisille. Kesto 60 min.

Kuntosalistartti-lyhytkurssi
Kuntosalistartti on suunnattu aloittelijoille. Tunneilla käydään läpi kuntosaliharjoittelun perusteita. Jokaisella kurssikerralla käydään eri lihasryhmiä läpi sekä kuntosalilaitteilla että muilla harjoitteilla. Kuntosalistartin käytyään asiakas hallitsee kuntosaliharjoittelun perusteet ja osaa omatoimisesti harjoitella ilman ohjaajan tukea. Kurssin kesto 7 kertaa.

Kuntosali erityisryhmille tai kehitysvammaisille tai huonokuuloisille ja viittomakielisille
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi liikkuminen on haasteellista. Tuntiin kuuluu alkulämmittely, itsenäistä harjoittelua kuntosalivälineillä liikunnanohjaajan opastuksella sekä ohjatut venyttelyt. Oma avustaja tarvittaessa mukaan. Kesto 55 min.

Kuntosali seniorit +68 tai +75
Ohjattu kuntosalitunti +68 tai +75 senioreille, mihin kuuluu alkulämmittely, itsenäistä harjoittelua kuntosalivälineillä liikunnanohjaajan opastuksella sekä ohjatut venyttelyt. Suunnattu kyseisenä vuonna 68 tai 75 vuotta täyttäville tai vanhemmille espoolaisille. Kesto 60 min.

Kuntosali tutuksi tai kuntosali tutuksi naisille
Liikunnanohjaajat neuvovat kuntosalivapaaharjoittelun aikana kuntosalilaitteiden käyttöä ja opastavat kuntosaliharjoittelun perusteita. Ei ohjattua alkulämmittelyä eikä loppuvenytyksiä. Osallistuminen uimahallien kuntosaleilla uimahallin sisäänpääsymaksulla. Alle 1-vuotiaan lapsen voi ottaa mukaan kuntosali tutuksi naisille -ryhmään. Kyseisenä vuonna vähintään 15 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille.

Nuorten erityisryhmien kuntosali13–18 -vuotiaille
Motorista tukea tarvitseville 13–18 -vuotiaille nuorille kuntosaliharjoittelua liikunnanohjaajan opastuksella. Kehitetään liikunnallisia valmiuksia tutustuen kuntosalilaitteisiin ja hyödynnetään oman kehon painoa tehtäviin harjoitteisiin. Harjoitteet valikoidaan huomioiden osallistujien ikä. Oma avustaja tarvittaessa mukaan. Kesto 45 min.

Tasapainoryhmä +75
Harjoitetaan kuntosaliharjoittelulla ja monipuolisilla liikeharjoitteilla lihasvoimaa, tasapainoa ja koordinaatiota. Soveltuu henkilöille, joiden toimintakyky ja tasapaino ovat heikentyneet. Mahdollisuus on osallistua myös henkilökohtaisen avustajan kanssa. Tunti on tarkoitettu 75 vuotta täyttäneille
Henkilön tulee kyetä istumaan ja nousemaan tuolilta itsenäisesti. Kesto 55 min.

Tehoharjoittelu +75 senioreille
Suunnattu espoolaisille +75 senioreille, jotka eivät ole palveluiden piirissä. Osallistujilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia esim. ennakoivia liikkumisvaikeuksia, alkavaa muistisairautta, lievää masennusta, kokemusta yksinäisyydestä. Sisältää 2 x viikossa kuntosalilla tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa lihasvoima-  ja tasapainoharjoitteluun, sosiaaliseen yhteistoimintaan sekä kotiharjoitteluun.

Sporttiklubi +68
Kuntosaliklubi ikäihmisille +68-sporttirannekkeella. Toiminnassa korostetaan liikkumiskyvyn ja lihasvoiman säilyttämistä erityisesti kuntosaliharjoittelulla, itsenäisen liikkumisen tukemista ja iloista yhteisöllisyyttä. Osa sporttiklubeista toteutetaan yhteistyössä Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Osa sporttiklubeista on omatoimisia ilman liikunnanohjaajaa. Kesto 60–120 min.

 

OHJATTUA SALIJUMPPAA
Kehonhuolto

Rauhallinen hyvänolon tunti, jossa kehoa huolletaan kokonaisvaltaisesti. Tunnilla tehtävät liikkeet ovat avaavia ja rentouttavia. Harjoitteilla edistetään erityisesti liikkuvuutta sekä tasapainoa, kehonhallintaa ja ryhtiä. Tunnilla tehdään liikkeitä sekä seisten että lattialla. Kesto 45-55 min.

Kevyt seniorijumppa
Perusjumppaa rauhallisella tempolla ikäihmisille. Sisältää lämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä sekä seisten että lattialla ja venyttelyosuuden. Kesto 45 min.

Kuntojumppa
Perusjumppaa työikäisille. Sisältää lämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä sekä seisten että lattialla ja loppuvenyttelyt. Jumppa harjoittaa kestävyyden lisäksi lihaskuntoa ja liikehallintaa. Kesto 45-55 min.

Kuntopiiri
Vaihtelevia liikkeitä kiertäen harjoituspisteestä toiseen. Kuntopiiri sisältää erilaisia lihaskuntoliikkeitä monipuolisesti, sykettä kohottavia harjoitteita sekä erilaisia yleisliikkeitä. Alussa pidetään yhteinen alkulämmittely ja loppuvenyttelyt. Kesto 55 min.

Seniorijumppa ja seniorijumppa +68
Perusjumppa ikäihmisille. Tunti sisältää lämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä sekä seisten että lattialla ja venyttelyosuuden. Seniorijumppa 68+ on suunnattu vain sporttirannekkeeseen oikeutetuille espoolaisille. Kesto 45 min.

Tasapainoharjoittelu +75
Liikuntasalissa kiertoharjoitteluna suoritettavaa harjoittelua, jossa tehdään monipuolisesti erilaisilla liikeharjoitteilla kokonaisvaltaisesti tasapainoon vaikuttavia harjoitteita. Soveltuu henkilöille, joiden toimintakyky ja tasapaino ovat huomattavasti heikentyneet. Henkilön tulee kyetä istumaan ja nousemaan tuolilta itsenäisesti. Avustaja mukaan tarvittaessa. Tunti on tarkoitettu 75 vuotta täyttäneille. Kesto 45 min.

Tuolijumppa

Monipuolista jumppaa pääasiassa tuolilla istuen. Lihaksia voimistavia, venyttäviä ja rentouttavia liikkeitä soveltaen. Suunnattu erityisryhmille ja senioreille, joilla on toimintakyvyn rajoituksia. Kesto 45 min


OHJATTUA VESILIIKUNTAA
Kertamaksukehonhuolto vedessä

Rauhallinen hyvänolon tunti vedessä, jossa huolletaan kehoa kokonaisvaltaisesti. Tunnilla tehtävillä harjoitteilla edistetään erityisesti liikkuvuutta ja kehonhallintaa. Kesto 30 min. 2,50 €. Ei sisällä uimahallin sisäänpääsymaksua. Poletti myydään uimahallin kassalla. Vain yksi poletti/asiakas/uimahallikäynti. Myynti alkaa tuntia (1 h) ennen ryhmän alkua. 68+ sporttirannekkeella poletin saa maksutta kassalta. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kertamaksuvesijumppa
Monipuolista vesijumppaa kaikenkuntoisille. Kesto 30 min. 2,50 €. Ei sisällä uimahallin sisäänpääsymaksua. Poletti myydään uimahallin kassalla. Vain yksi poletti/asiakas/uimahallikäynti. Myynti alkaa tuntia (1 h) ennen ryhmän alkua. 68+ sporttirannekkeella poletin saa maksutta kassalta. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kevyt vesijumppa
Rauhallista lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua koko keholle veden vastusta hyödyntäen, lopussa venyttelyt. Kesto 30 min.

Sovellettu perheuinti 3-12 -vuotiaille lapsille perheineen
Sopii henkilöille, joille vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi liikkuminen tai muu toiminta on haasteellista. Veteen totuttelua ja uinninohjauksellisia vinkkejä lämminvesialtaassa. Oma avustaja tarvitaan. Huomioittehan, että allastiloissa toimittaessa lapsen suolen ja rakon pidätyskyvyn tulee toimia. Inkontinenssiuimapukua suositellaan käyttämään tarvittaessa. Ryhmään voi ottaa myös perheenjäseniä mukaan. Kesto 45 min.

Sovellettu uinninohjaus erityisryhmille
Sopii henkilöille, joille vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi liikkuminen tai muu toiminta on haasteellista. Tuntia suositellaan 12 vuotta täyttäneille. Uintiaika sisältää omatoimista vedessä liikkumista lämminvesialtaassa . Ohjaajat antavat henkilökohtaista uinninohjausta ja vinkkejä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Oma avustaja tarvitaan. Huom. yksi avustaja per osallistuja, vain tarvittaessa useampi. Huomioittehan, että allastiloissa toimittaessa osallistujan suolen ja rakon pidätyskyvyn tulee toimia. Inkontinenssiuimapukua suositellaan käyttämään tarvittaessa. Kesto 55 min.

Vesijumppa erityisryhmille
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn rajoitteen vuoksi liikkuminen on haasteellista ja joille kertamaksuvesijumppa on liian raskas. Monipuolista lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua koko keholle veden vastusta hyödyntäen. Tunti on teholtaan kertamaksuvesijumppaa kevyempi. Kesto 30 min.
Huom! millainen tila, millaiset portaat?

Vesikävely ja -juoksuohjaus
Vesijuoksutekniikan ohjausta ja neuvontaa uimataitoisille. Vesijuoksuvyö on lainattavissa uima-altaalta. Osallistuminen uimahallin sisäänpääsymaksulla. Kesto 30 min.

Uintitekniikkavinkkejä
Tule kysymään uintitekniikkavinkkejä. Sopii kaikille, mutta uimataito, vähintään 50 metriä, vaaditaan. Suunnattu erityisesti aloittelijoille ja uintia vähän harrastaneille. Kesto 30 min.MUITA OHJATTUJA LIIKUNTARYHMIÄ

IkäMoto senioreille
Ikäihmisille monipuolista ja hauskaa tasapaino- ja koordinaatioharjoittelua, liikkuvuus- sekä voimaharjoitusta telinevoimistelusalissa. Tunti on suunniteltu niin, että jokainen pystyy tekemään omalla tasollaan. Tunti alkaa alkulämmittelyllä ja tasapainoharjoitteilla permannolla jatkuen telinesalin välineistöä hyödyntäen. Ikämoto 68+ on suunnattu Espoon +68 sporttirannekkeeseen oikeutetuille senioreille. Kesto 60 min.

Kauppakeskuskävely
Kaikille soveltuvat maksuttomat yhteiskävelyt kauppakeskuksissa ilman ennakkoilmoittautumista. Sisältää helppoa jumppaa, kävelyä, lihaskuntoliikkeitä, tasapainoharjoitteita ja venyttelyä. Kesto 60 min.

Kehonhuolto ja tasapaino
Rauhallisilla liikkeillä edistetään liikkuvuutta, tasapainoa ja ryhtiä. Liikkeitä voi soveltaa omalle kunnolle sopivaksi, sekä seisten että tuolia hyödyntäen. Sopii myös erityisryhmille ja senioreille, joilla on toimintakyvyn rajoituksia. Kesto 30 min.

Kulttuurikävely
Kaikille soveltuvat yhteiskävelyt sisältäen jumppaa, tasapainoharjoittelua, venyttelyä ja tutustumista WeeGeen näyttelytarjontaan. Yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa. Kokoontuminen aulassa. Kesto 60 min.

Liikettä ja mielenvoimaa elämäni eläkevuodet -valmennus
Oletko jäämässä tai jäänyt juuri eläkkeelle? Tarvitsetko kipinää ja tukea liikunnan lisäämiseen? Valmennuksessa syvennytään löytämään keinoja liikunnallisen elämäntavan lisäämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen eläkkeelle jäämisen muutoksessa. Sisältää keskustelua, pohdintaa ja monipuolista ohjattua liikkumista. Lyhytkurssin hinta 20 eur ja vesiliikuntakerralla uimahallin sisäänpääsymaksu.

Liikuntaa ja painonhallintaa -lyhytkurssi
Kurssi on suunnattu kaikille ylipainoisille työikäisille (vyötärönympärys naisilla yli 90 cm ja miehillä yli 100 cm tai BMI vähintään 30). Erityisesti tervetulleita ovat he, joilla on ollut pitkä tauko liikkumisessa. Kurssilla annetaan tukea elämäntapamuutokseen liikunnan ja oikeanlaisen ruokavalion kautta. Tapaamiset sisältävät 30 min tietoiskun/keskustelun, jonka jälkeen kokeillaan eri perusliikuntamuotoja kuten sauvakävelyä, kuntosaliharjoittelua ja vesiliikuntaa. Asiakas voi osallistua kurssille vain kerran. Huom! Leppävaaran, Espoonlahden ja Olarin uimahalleissa ei tarvitse maksaa uimahallimaksua (paitsi jos käyttää uimahallin pukutiloja esim. vesiliikuntatunneilla). Keski-Espoon uimahallissa maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu. Lyhytkurssin hinta 20 eur, kurssin kesto 7 kertaa. Kurssikerran kesto 90 min. Katso aluekohtaiset kurssiaikataulut espoo.fi/ohjattuliikunta

Liikunta-aamu senioreille
Monipuolista ja hauskaa ohjattua liikuntaa senioreille ulkona ja sisällä. Uimahalleilla uimahallin sisäänpääsymaksu. Ohjelmassa esim. lihaskuntoa ja tasapainoharjoittelua, jumppaa, sovellettuja pelejä ja sauvakävelyä. Kesto vaihtelee 60-90 min. Katso ohjelmaespoo.fi/ohjattuliikunta

Liikuntailta työikäisille
Liikuntaillassa on mahdollisuus kokeilla eri liikuntamuotoja ja saada hyödyllisiä kuntoiluvinkkejä. Liikuntailta on tarkoitettu aloittelijoille sekä kaikille muille, joilla on ollut pitkä tauko liikkumisessa. Liikuntailtaan on helppo tulla mukaan! Uimahalleilla uimahallin sisäänpääsymaksu. Kesto 60 min. Katso ohjelma espoo.fi/ohjattuliikunta


Motoliikunta lapsille
Perusliikuntakurssi motorista tukea tarvitseville lapsille. Tunnilla kehitetään liikunnallisia valmiuksia yhdessä ryhmässä leikkien ja liikunnallisin harjoittein. Ryhmät ovat 5-8 ja 9-12 -vuotiaille lapsille. Lapselle tarvittaessa avustaja mukaan. Kesto 45 min.

Seela-ryhmät senioreille
Kouluyhteistyönä toteutettava liikuntaryhmä senioreille. Ohjatun liikunnan jälkeen on mahdollisuus ruokailla yhdessä koulun oppilaiden kanssa. Ruokailu on maksullista. Toiminta sisältää halukkaille senioreille myös mahdollisuuden yhteistoimintaan kouluilla esim. koulumummo ja -vaari toimintaan tms. Kesto 45 min. 

Senioripalloilu
Tunnilla pelaillaan helppoja pallopelejä, joihin on helppo tulla mukaan esim. sulkapallo, kävelysähly, pehmolentopallo. Tapiolassa ulkokaudella myös tarkkuusheittopelejä mm. mölkky, boccia. Soveltuu senioreille, jotka pystyvät kävelemään. Kesto 60 min.

Urheilukoulu kehitysvammaisille
Urheilukoulu yli 12-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Sisältää sovellettuna esim. yleisurheilua, pallopelejä ja kuntoliikuntaa. Kesto 55 min.

Muutokset mahdollisia.