Tutkimus: Espoossa satsataan kulttuuripalveluiden kehittämiseen – laaja tutkimus valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.4.2020 klo 8.28

Laaja kulttuuripoliittinen EspooCult-tutkimus on valmistunut. Tutkimus selvitti yli kahden vuoden ajan, millainen kulttuurikaupunki Espoo on.

EspooCult-tutkimuksessa kartoitettiin muun muassa sitä, miten kulttuuri näkyy osana kaupunkikehitystä sekä sitä, miten espoolaiset osallistuvat kulttuuritoimintaan. Tutkimus on ollut merkittävä panostus kaupungin kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja niiden näkyväksi tekemiseen Espoossa. Tutkimustuloksista avautuu monia eri näkökulmia sekä paljon suosituksia tulevaisuutta varten.

Espoon kaupungin tavoitteena on mahdollistaa kaikkien asukkaiden osallisuus ja osallistuminen kulttuuripalveluihin. Tutkimuksessa selvisi, että espoolaiset käyttävät aktiivisesti kulttuuripalveluja. Toisaalta espoolaisten osallistumisessa kulttuuritoimintaan on eroja, kun sitä tarkastellaan iän, sukupuolen, äidinkielen, asuinalueen ja sosioekonomisen aseman mukaan.

– Kulttuuri on jokaisen oikeus ja taiteen tulee olla yhä vahvemmin osa kaikkien asukkaiden arkea, sanoo Espoon kaupungin kulttuurijohtaja Susanna Tommila.

Tutkimuksessa todetaan, että kulttuurilla on tärkeä rooli kaupungin toiminnan monilla osa-alueilla, esimerkiksi kestävän kehityksen etenemisessä tai sosiaalisen kestävyyden edistämisessä. KulttuuriEspoo 2030 -tulevaisuusvisiossa kulttuuri ja taide nähdään osana kaupungin henkeä, asukkaiden arkea, fyysistä kaupunkiympäristöä ja espoolaista identiteettiä.

– Hyvällä yhteistyöllä päättäjien kanssa voimme vahvistaa kulttuurin positiivisia vaikutuksia koko kaupungin tasolla. Erilaisten ihmisryhmien kohtaamiset, yhteisöllisyys ja monimuotoisuus ovat tärkeässä osassa, Tommila toteaa.

Tutkimuksen toteutti Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

EspooCult-tutkimus (koko tutkimus, selailtava verkkolehti)
EspooCult-tutkimus (koko tutkimus, ladattava PDF)

Tutkimushankkeesta Cuporen sivuilla