EspooCult-tutkimushanke

Tietoa kulttuuripalveluiden kehittämiseen


Espoon kulttuuripalveluita ja kaupungin kulttuuriprofiilia tutkitaan kaksivuotisessa hankkeessa, joka käynnistyi vuoden 2018 alussa. Tutkimuksen toteuttaa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tutkimuksen tavoitteena on:

  • kartoittaa kulttuuripalveluiden nykytila Espoossa

  • arvioida KulttuuriEspoo2030-ohjelman tavoitteiden toteutumista ja mahdollisuuksia

  • esittää johtopäätöksiä ja suosituksia kulttuuripalveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa

Tutkimuksen tuloksena syntyy laaja tietopohja Espoon kulttuuripalveluista kaupungin kehittämisen ja strategiatyön tueksi. Tutkimuksen johtopäätökset sisältävät tulevaisuuden ratkaisuja siihen, kuinka kulttuuri voi yhä vahvemmin olla läsnä koko kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa ja asukkaiden arjessa.

Tutkimustyön tuloksista kerrotaan tällä sivulla sekä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.cupore.fi. Tutkimushanketta koskeviin tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti hankkeen tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva Cuporesta.

Tietokortti 1 (27.4.2018) (pdf, 363 Kt)
Aiheena kulttuuri ja kaupunkikehitys

Tietokortti 2 (11.12.2018) (pdf, 306 Kt)
Aiheena kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö

Espoon kaupungin kulttuuripolitiikka – nykytilan analyysi 
Tähän EspooCult-työpaperiin on koottu Espoon kaupunkiin, kulttuuripolitiikkaan ja kulttuuritoimintaan liittyvää tietopohjaa. Työpaperin tavoitteena on kuvata ja tarkastella kulttuuritoiminnan ja kulttuuripolitiikan lähtökohtia ja nykytilaa Espoossa.


Tiedotteet

11.12.2018 Poikkihallinnollisessa yhteistyössä kulttuuritoimijat nähdään uusien näkökulmien avaajina ja voimavarana

27.4.2018 Kulttuurin potentiaali esiin Espoon kehittämisessä

9.1.2018 Ensimmäinen laaja tutkimus Espoon kulttuuriprofiilista käynnistyi

Yhteystiedot

Erikoistutkija, tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
p. 050 3021414, anna.kanerva@cupore.fi

Kulttuurijohtaja Susanna Tommila, Espoon kaupunki, Kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 8255074, susanna.tommila@espoo.fi

Erityisasiantuntija Katja Koskela, Espoon kaupunki, Kulttuurin tulosyksikkö
p. 043 8271080, katja.koskela@espoo.fi

KulttuuriEspoo 2030 -julkaisu verkossa

EspooCult Cuporen verkkosivuilla