EspooCult-tutkimushanke

Tietoa kulttuuripalveluiden kehittämiseen

Espoon kulttuuripalveluita ja kaupungin kulttuuriprofiilia tutkittiin kaksivuotisessa hankkeessa 2018–2020. Tutkimuksen toteutti Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.

Tutkimuksen tavoitteena oli:

  • kartoittaa kulttuuripalveluiden nykytila Espoossa
  • arvioida KulttuuriEspoo2030-ohjelman tavoitteiden toteutumista ja mahdollisuuksia
  • esittää johtopäätöksiä ja suosituksia kulttuuripalveluiden kehittämiselle tulevaisuudessa

Tutkimuksen tuloksena syntyi laaja tietopohja Espoon kulttuuripalveluista kaupungin kehittämisen ja strategiatyön tueksi. Tutkimuksen johtopäätökset sisältävät tulevaisuuden ratkaisuja siihen, kuinka kulttuuri voi yhä vahvemmin olla läsnä koko kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa ja asukkaiden arjessa.

Tutkimustyön tuloksista kerrotaan tällä sivulla sekä Cuporen verkkosivuilla. Tutkimushanketta koskeviin tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti hankkeen tutkimuskoordinaattori Anna Kanerva Cuporesta.

Espoon kaupungin kulttuuripolitiikka – nykytilan analyysi

Espoon kaupungin kulttuuripolitiikka – nykytilan analyysi -työpaperiin on koottu Espoon kaupunkiin, kulttuuripolitiikkaan ja kulttuuritoimintaan liittyvää tietopohjaa. Työpaperin tavoitteena on kuvata ja tarkastella kulttuuritoiminnan ja kulttuuripolitiikan lähtökohtia ja nykytilaa Espoossa.