LAKU-hankkeen pilottiprojektit

Hankkeen aikana uusia, innovatiivisia toimintamalleja pilotoidaan käytännössä. Syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019 pilotteja toteutetaan yhteensä 27 päiväkodissa yhteistyössä seitsemän kulttuuritoimijan kanssa. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan kasvattajien koulutuksia Suomen kansallisoopperan ja -baletin sekä Helinä Rautavaaran museon kanssa.

Pilottien onnistumista arvioidaan ja tutkitaan opinnäytetöissä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun tuottaman arvioinnin avulla.

Pilotit Varhaiskasvatuksen yksiköissä:

EMMA – Espoon modernin taiteen museo:
Ryhmät: Luhtaniityn pk, Tuomarilan pk, Kungsgårds dh

Espoon Kaupunginmuseo:
Ryhmät: Puutarhurin pk, Laaksolahden pk, Yläkartanon pk, Mattbergets dh

Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora:
Ryhmät: Tillinmäen pk

Mediakasvatuskeskus Metka:
Ryhmät: Westendinpuiston pk, Kepelin pk, Taimitarhan pk

Tanssiteatteri Glims&Gloms:
Ryhmät: Nupurin pk, Kuninkaisten pk, Eestinmetsän pk, Nuottakunnan pk, Silkkiniityn pk

Tapiola Sinfonietta:
Ryhmät: Hösmärinpuiston pk, Kauklahden pk, Ajurinmäen pk, Lintumetsän pk, Opinmäen pk

Teatteri Hevosenkenkä:
Ryhmät: Suvelan pk, Auroran pk, Eestinmalmin pk, Lystimäen pk, Koivumankkaan pk, Kilonpuiston lastentalon avoin päiväkoti