LAKU-hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvä kulttuurin yhteistyörakenne ja kulttuurikasvatussuunnitelma kaikille Espoossa varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja, jotka tukevat Espoon varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. 

Hankkeen tavoitteena on auttaa kulttuuritoimijoita kehittämään tarjontaansa siten, että yleisötyön perinteisten muotojen rinnalle syntyy uusia taidelähtöisiä toimintamuotoja sovellettavaksi varhaiskasvatuksessa. Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on painotuksia, joiden toteuttamisen tueksi tarvitaan kulttuurin toimijoita ja uusia toimintamalleja. Tavoitteena ei siis ole vain vahvistaa taidekokemuksia ja saada pohjatietoa esityksistä tai näyttelyistä; ajatuksena on, että kulttuuritoimijat voivat tukea varhaiskasvatussuunnitelman päämääriä ja auttaa lapsia esimerkiksi kuuntelemisen ja kuulemisen oppimisessa, katsomisen ja kehollisuuden ymmärtämisessä, ympäröivän maailman ymmärtämisessä ja kulttuuriperinnön näkemisessä omassa lähiympäristössään.

Hanke haluaa häivyttää käsitystä taiteesta ja kulttuurista elitistisenä toimintana ja sen sijaan liittää taiteeseen leikillisyyden ja hupsuttelun. Leikki on varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle keskeinen oppimisen muoto. Hanke voi taiteen ja kulttuurin avulla osaltaan tuoda leikillisyyttä varhaiskasvatuksen oppimisympäristöihin ja toimintakulttuuriin. Hankkeen avulla halutaan päästä eroon kulttuurisisältöjen nykyisestä pistemäisyydestä. Taidesisällön ajallisen keston ja jatkumon päiväkodin arjessa tulisi olla sisäänrakennettu jo toiminnan perusideaan.


LAKU-hankkeen suunnitteluryhmä listasi hanketyön tärkeimpiä periaatteita:

  • Lasten osallisuus
  • Kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen kulttuurisisällöissä
  • Korkea pedagoginen laatu
  • Tasa-arvo lasten, ryhmien ja alueiden välillä
  • Kulttuurisisältöjen yhdistäminen muuhun toimintaan ja kokonaisuuksiksi
  • Leikillisyys ja hupsuttelu
  • Kiinnittyminen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin
  • Yhteisöllisyyden edistäminen perheiden kanssa ja alueilla
  • Päiväkodin arjen huomioiminen