LAKU-hankkeen eteneminen

Hanke aloitettiin syksyllä 2017, josta lähtien hanketta on edistänyt suunnitteluryhmä. Ryhmä koostuu kulttuurin, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalveluiden edustajista. Puheenjohtajana toimii Kaisa Koskela kulttuurin tulosyksiköstä. Suunnitteluryhmä vie eteenpäin uudenlaisen kulttuurikasvatusmallin suunnittelua.

Hankkeella on myös ohjausryhmä: Susanna Tommila (pj), Virpi Mattila, Barbro Högström, Raija Laine, Jaana Särmälä, Tiina Kasvi ja Kaisa Koskela (sihteeri)

Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana hankkeessa pilotoidaan uusia kulttuurikasvatuksen malleja. Pilotteja seurataan ja arvioidaan monin tavoin. Mukana arvioinnissa on Metropolia ammattikorkeakoulu sekä opinnäytetöiden tekijöistä Metropoliasta ja Humak-ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoa hankkeen etenemisestä vuoden 2019 aikana on tulossa pian.