LAKU-hanke

Kulttuurin ja varhaiskasvatuksen yhteistyöhanke 2017 - 2019

Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvä kulttuurin yhteistyörakenne ja kulttuurikasvatussuunnitelma kaikille Espoossa varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja, jotka tukevat Espoon varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista. Toimintamalleja kehitetään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden kesken. Hankkeen aikana toimintamalleja pilotoidaan käytännössä. Syksyllä 2018 pilotteja toteutetaan yhteensä 27 päiväkodissa yhteistyössä seitsemän kulttuuritoimijan kanssa. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan kasvattajien koulutuksia kahden muun kulttuuritoimijan kanssa.

Hankkeen tavoitteena on auttaa kulttuuritoimijoita kehittämään tarjontaansa siten, että yleisötyön perinteisten muotojen rinnalle syntyy uusia taidelähtöisiä toimintamuotoja sovellettavaksi varhaiskasvatuksessa. Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on painotuksia, joiden toteuttamisen tueksi tarvitaan kulttuurin toimijoita ja uusia toimintamalleja. Tavoitteena ei siis ole vain vahvistaa taidekokemuksia ja saada pohjatietoa esityksistä tai näyttelyistä; ajatuksena on, että kulttuuritoimijat voivat tukea varhaiskasvatussuunnitelman päämääriä ja auttaa lapsia esimerkiksi kuuntelemisen ja kuulemisen oppimisessa, katsomisen ja kehollisuuden ymmärtämisessä, ympäröivän maailman ymmärtämisessä ja kulttuuriperinnön näkemisessä omassa lähiympäristössään.

Hanke haluaa häivyttää käsitystä taiteesta ja kulttuurista elitistisenä toimintana ja sen sijaan liittää taiteeseen leikillisyyden ja hupsuttelun. Leikki on varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle keskeinen oppimisen muoto. Hanke voi taiteen ja kulttuurin avulla osaltaan tuoda leikillisyyttä varhaiskasvatuksen oppimisympäristöihin ja toimintakulttuuriin. Hankkeen avulla halutaan päästä eroon kulttuurisisältöjen nykyisestä pistemäisyydestä. Taidesisällön ajallisen keston ja jatkumon päiväkodin arjessa tulisi olla sisäänrakennettu jo toiminnan perusideaan.

LAKU-hankkeen suunnitteluryhmä listasi hanketyön tärkeimpiä periaatteita:
Lasten osallisuus
Kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen kulttuurisisällöissä
Korkea pedagoginen laatu
Tasa-arvo lasten, ryhmien ja alueiden välillä
Kulttuurisisältöjen yhdistäminen muuhun toimintaan ja kokonaisuuksiksi
Leikillisyys ja hupsuttelu
Kiinnittyminen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin
Yhteisöllisyyden edistäminen perheiden kanssa ja alueilla
Päiväkodin arjen huomioiminen

Hanketta edistää suunnitteluryhmä, joka koostuu kulttuurin, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalveluiden edustajista. Puheenjohtajana toimii Kaisa Koskela kulttuurin tulosyksiköstä. Hankkeella on myös ohjausryhmä: Susanna Tommila (pj), Virpi Mattila, Barbro Högström, Raija Laine, Ilkka Tahvanainen, Tiina Kasvi ja Kaisa Koskela (sihteeri)

Pilotit syksyllä 2018:

EMMA – Espoon modernin taiteen museo:
Ryhmät: Luhtaniityn pk, Tuomarilan pk, Kungsgårds dh

Espoon Kaupunginmuseo:
Ryhmät: Puutarhurin pk, Laaksolahden pk, Yläkartanon pk, Mattbergets dh

Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora:
Ryhmät: Tillinmäen pk

Mediakasvatuskeskus Metka:
Ryhmät: Westendinpuiston pk, Kepelin pk, Taimitarhan pk

Tanssiteatteri Glims&Gloms:
Ryhmät: Nupurin pk, Kuninkaisten pk, Eestinmetsän pk, Nuottakunnan pk, Silkkiniityn pk

Tapiola Sinfonietta:
Ryhmät: Hösmärinpuiston pk, Kauklahden pk, Ajurinmäen pk, Lintumetsän pk, Opinmäen pk

Teatteri Hevosenkenkä:
Ryhmät: Suvelan pk, Auroran pk, Eestinmalmin pk, Lystimäen pk, Koivumankkaan pk, Kilonpuiston lastentalon avoin päiväkoti
 

Tiedustelut:

Kaisa Koskela, kulttuurin tulosyksikkö
kaisa.k.koskela@espoo.fi, 040 190 8254

Ilkka Tahvanainen, suomenkielinen varhaiskasvatus
ilkka.tahvanainen@espoo.fi, 050 591 3421