Kulttuuri- ja liikuntapolku peruskoululaisille

KULPS – kulttuuri- ja liikuntapolku on Espoon kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma, joka tarjoaa maksuttomia kulttuuri- ja liikuntakäyntejä peruskoululaisille koulupäivän aikana, osana opetussuunnitelman mukaista opetusta. KULPS koostuu kolmesta polusta: kulttuuripolusta, kirjastopolusta ja liikuntapolusta. Tavoitteena on, että jokainen oppilas pääsee käymään jokaisella polulla vähintään kerran lukuvuoden aikana. 

Opettajalle KULPS tarjoaa uusia ja monimuotoisia oppimisympäristöjä tukemaan opetussuunnitelman toteuttamista. 

Kulttuuri- ja kirjastopolun sisällöt on koottu kulttuuriespoo.fi:n Kulttuurikasvatus-sivuille ja liikuntapolun sisällöt päivitetään espoo.fi -sivuille myöhemmin.

KULPS toteutetaan yhteistyössä Espoon kulttuurin tulosyksikön, liikuntapalvelujen, suomenkielisen opetuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalvelujen kanssa. 

Koululaisryhmät liikkuvat opettajan kanssa imaliseksi HSL:n julkisissa liikennevälineissä arkisin klo 9-15.00. Lue aiheesta lisää HSL:n sivuilta.