Elävä kaupunkikulttuuri

Elävä kaupunkikulttuuri syntyy yhteisessä kaupunkiympäristössä, jossa ihmiset, ideat ja kulttuuriset sisällöt risteävät. Tapahtuma- ja kulttuuripalveluissa toteutamme projekteja ja mahdollistamme tapahtumia, joiden kautta lisäämme kaupunkilaisten mahdollisuutta osallistua yhteisen ympäristömme elävöittämiseen ja siinä viihtymiseen.

Espoossa voi kohdata taidetta ja kulttuuria myös tuttujen kulttuuritilojen ulkopuolella. Kadulla voi huomata katutaideteoksia alikulkutunneleissa tai talojen seinillä. Lähipuistosta saattaa kajahtaa konsertti tai sirkusesitys. Kaupunkilaisten itse toteuttamissa tapahtumissa näkee paikallista kulttuuria ja osaamista. 

Tervetuloa tutustumaan kaupunkiympäristössämme tapahtuviin taide- ja kulttuurielämyksiin! 
Tällä sivulla kerromme ajankohtaisista projekteista. I N S P I R A A T I O I T A  -videosarja haastaa koululaiset uuden tekemisen pariin

Osana Espoo-päivän juhlintaa koululaisia rohkaistaan kokeilemaan itselleen uutta juttua.
Kouluille on toteutettu Inspiraatioita -videosarja, jossa viisi espoolaisnuorta kertoo omasta intohimostaan ja siitä mitä se on itselle antanut. Videoilla nuoret esittelevät oman inspiraationsa ja antavat haasteen, jonka koululaiset voivat yksin tai ryhmässä toteuttaa.

Videoiden tarkoituksena on tarjota koululaisille uusia virikkeitä ja työkaluja omien vahvuuksiensa ja taitojensa löytämiseen inspiroivien nuorten kautta. Videoilla omista jutuistaan kertovat Robert / media, Ella / sarjakuva, Perttu / uusi ruokakulttuuri, Iina / jazz-musiikki ja Oona / sirkus.

Ohjeita kouluille:

1. Kaikki videot löytyvät Youtubesta tämän linkin takaa tai käyttämällä hakusanaa "Kaupunkitapahtumat Espoo".

2. Luokat voivat katsoa yhdessä teaser-videon, ja muut viisi videota joko yhdessä, pienemmissä ryhmissä tai itsenäisesti.

3. Videoiden katsomisen jälkeen kukin nuori valitsee itsenäisesti tai ryhmässä yhden videon, jonka haasteen toteuttavat sovitusti esimerkiksi koulupäivän tai oppitunnin aikana.

4. Tärkeää on, että valmiit tuotokset katsotaan joko luokan kanssa yhdessä, näytetään toiselle ryhmälle tai vaikka vain opettajalle, jonka jälkeen tuotoksen tehnyt koululainen tai ryhmä saa palautetta.

5. Palautteen tulisi keskittyä positiviisten seikkojen esille tuomiseen. Esimerkiksi lyhytelokuvien tuotoksia läpikäydessä kannattaa korostaa vaikka käsikirjoitusta, kuvausta tai leikkausta tai muita osa-alueita, joissa onnistuttiin ja joissa nuoret olivat hyviä.

6. Palautteen tarkoituksena on antaa koululaisille uutta, kannustavaa tietoa omista kyvyistään ja näin lisätä heidän itsevarmuutta omaan tekemiseen.
 


Katso INSPIRAATIOITA -videosarja:

Teaser
Robert / media
Ella / sarjakuva
Perttu / uusi ruokakulttuuri
Iina / jazz-musiikki
Oona / sirkus

Videot: Veli Creative
Koordinointi: Espoon kaupunkitapahtumat
Lisätiedot: Verkostosuunnittelija Laura Läntinen / laura.lantinen[a]espoo.fi