Tilat ja tilojen varaus

Karatalo on arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasan suunnittelema, ja se otettiin käyttöön vuonna 1987. Karasali toimii Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden tuottaman kulttuuriohjelmiston yhtenä estradina. Yleisölle avoimia tilaisuuksia salissa järjestävät myös talon muut toimijat, lastenteatterit sekä yksittäiset taiteilijat ja kulttuuriyhteisöt.

Karatalossa toimii Karakallion nuorisotila. Talossa on erilaisia opetus- ja toimintatiloja, joissa järjestetään mm. SVEBIN (Svenska bildningstjänster eli ruotsinkieliset sivistyspalvelut), Espoon kuvataidekoulun, Musiikkiopisto Juvenalian, Rytmimusiikkiopisto Taukon ja Omnian (Espoon työväenopisto) opetusta. Lisäksi Karatalossa harjoittelee aktiivinen joukko erilaisia harrasteryhmiä. Pääaulassa sijaitsee pieni näyttelytila.

Karakallio Creative -hanke

Alueella on aloittanut Karakallio Creative -hanke, joka elävöittää Espoon Karakallion aluetta taiteella ja tapahtumilla, lisää alueen elinvoimaisuutta ja herättää positiivista kiinnostusta julkista taidetta kohtaan. Karakallio Creative tulee olemaan positiivinen esimerkki siitä, miten kaupunkitilaa voidaan ajatella ja kehittää innovatiivisesti. Karakallio Creative on suunnittelemassa avointa yleisötapahtumaa Karakallion aluelle 10.-11.11.2018, josta yhdistys tulee tiedottamaan suunnitelmien vahvistuttua mahdollisimman pian. Hankkeen toteuttaa Elävä Espoo ry, joka kuuluu julkisen taiteen kehittämishankkeita koordinoivaan Upeart-taidekollektiiviin.

www.karakalliocreative.com/

karasali

Karasali

Karasali on monitoimitila, joka soveltuu hyvin niin konserttien, tanssin kuin pienimuotoisen teatterinkin näyttämöksi. Se muuntuu sekä yleisötilaisuuksiin että harrastustoimintaan. Salissa on 137-paikkainen nouseva teleskooppikatsomo. Näyttämö on lattiatasolla. Projektorihuoneessa on äänentoistolaitteet, valo-ohjaus ja videotykki. Salia voi hakea käyttöönsä toimikausittain tai yksittäisinä vuoroina. Tilan käyttökorvaus lasketaan tilaisuuskohtaisesti, hintaesimerkkejä löydät dokumentista Karatalon hinnasto 2017 (pdf, 83 Kt).

Tutustu Karasaliin panoramakuvasta.Toimintatilat

Toimintatilat soveltuvat kokous- ja harrastuskäyttöön. Tilat ovat kooltaan 24-50 m2 ja ne sopivat 5-20:lle hengelle. Varustelutaso vaihtelee tilakohtaisesti. Käyttökorvaus on 2-7 €/tunti tilasta riippuen. 

Harjoitusvuorot ja talon toimintaan liittyvät tiedustelut:
karatalo@espoo.fi   

Noudatamme kaupungin tilavarausten yleisiä käyttöehtoja.

Karasalin ulosvuokraukset ja tekniikka:
Käyttömestari Henri Saarela, puh. 050 566 6485 tai sähköpostitse: henri.saarela(at)espoo.fi

 Näyttelytila

Karatalon pääaulassa sijaitseva näyttelytila soveltuu pienimuotoiselle näyttelytoiminnalle.

Näyttelytilaa voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Kevätkauden näyttelyiden määräaika on 15.9. ja syyskauden näyttelyiden 15.2. Emme peri käyttökorvausta näyttelyajasta.

Näyttelytilan varausta koskevat tiedustelut sekä vapaamuotoiset hakemukset liitteineen ja/tai työ-/teosnäytteineen: Kulttuurituottaja Marianne Marttila, marianne.marttila(at)espoo.fi tai osoitteella: Karatalo, kulttuurituottaja Marianne Marttila, PL 62301, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista valitaan seuraavaan kauteen sopivat näyttelyt.