Vuosiavustukset

Vuosiavustusten haku vuodelle 2022 alkaa 1.4.2021.

Hakuaika päättyy ammattimaisilla taide- ja kulttuuriyhteisöillä 15.5.2021 klo 15.45. Rekisteröityneillä taide- ja kulttuuriyhdistyksillä ja kotiseutuyhdistyksillä hakuaika päättyy 30.9.2021 klo 15.45.

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaan 
Vuosiavustuksen hakeminen 
Selvitys vuosiavustuksen käytöstä 

Huomaathan, että yhdistykset hakevat vuosiavustusta sähköisessä palvelussa. Ammattimaisilla toimijoilla haku tapahtuu edelleen toimittamalla lomake liitteineen määräajassa Espoon kaupungin kirjaamoon. Kirjaamoon voi lähettää myös salassa pidettävää sähköpostia

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaan 

Vuosiavustus on tarkoitettu mahdollistamaan vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä kulttuuriyhdistysten toimintaa. Vuosiavustuksilla tuetaan myös kotiseututyötä. Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus. 

Taiteen perusopetuksen toiminta-avustusta haetaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta, ei kulttuurilautakunnalta. Katso lisätiedot taiteen perusopetuksen toiminta-avustuksista.  

Vuosiavustuksissa on kolme hakuryhmää: 

Ammattimaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen vuosiavustukset 

Kenelle: Avustus on tarkoitettu Espoossa toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuurialaa edustaville yhteisöille, kulttuurilaitoksille sekä festivaaleille. 
Mihin tarkoitukseen: Mahdollistamaan ammattimaisten, vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa. 

Taide- ja kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset 

Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille rekisteröityneille taide- ja kulttuuriyhdistyksille. 
Mihin tarkoitukseen: Mahdollistamaan erilaisten taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa. 

Kotiseutuyhdistysten vuosiavustukset 

Kenelle: Avustus on tarkoitettu espoolaisille rekisteröityneille kotiseutu- ja kaupunginosayhdistyksille. 
Mihin tarkoitukseen: Kaupunginosatoiminnan tukemiseen. 

Vuosiavustuksen hakeminen

Milloin: Vuosiavustukset kalenterivuotta seuraavalle vuodelle haetaan kerran vuodessa. Vuosiavustusten haku vuodelle 2022 alkaa 1.4.2021. 

Ammattimaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen hakuaika päättyy vuosittain 15.5. kello 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä kello 15.45 mennessä. 

Kulttuuriyhdistysten sekä kotiseutuyhdistysten hakuaika päättyy 30.9. klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45 mennessä. 

Vuosiavustushakemukset käsitellään kulttuurilautakunnan joulukuun kokouksessa. 

Miten: Taide- ja kulttuuriyhdistysten sekä kotiseutuyhdistysten avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisessä palvelussa. Hakulomakkeen saa pyydettäessä osoitteesta kulttuuriavustukset[at]espoo.fi

Ammattimaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen avustuksia haetaan hakulomakkeella. Hakulomake on ladattavissa Lomakkeet-sivulta.

Avustushakemukset toimitetaan mainittuun määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo[at]espoo.fi. Sähköisen palvelun kautta jätettyä lomaketta ei toimiteta kirjaamoon. 

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemus vaadittuine liitteineen on jätetty määräaikaan mennessä ja hakemus on asianmukaisesti täytetty. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 

Vuosiavustushakemukseen tarvittavat liitteet 

  • Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Jos avustusta on myönnetty edelliselle vuodelle, toimitetaan nämä tiedot selvityksen yhteydessä. 
  • Toimintasuunnitelma hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle. 
  • Talousarvio hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle. 
  • Ote yhdistysrekisteristä. 
  • Yhdistyksen säännöt (uudet hakijat). 

Vuosiavustusten muut ehdot 

  • Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan esittämän tarkoituksen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustusta ei voida myöntää, jos yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminnalle ei ole yleisiä edellytyksiä. 
  • Vuosiavustusta saavien ammattimaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen tulee ottaa toiminta- ja talousarviossaan huomioon, että kaupunki voi velvoittaa yhteisöä osallistumaan tai esiintymään kaupungin tilaisuudessa ilman erillistä korvausta. 

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet (pdf) ovat luettavissa kokonaisuudessaan avustusten pääsivulla Liitetiedostot-osiossa. 

Selvitys vuosiavustuksen käytöstä

Selvitys vuosiavustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön viimeistään haettaessa uutta avustusta. Ammattimaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen selvityksen tulee olla toimitettu vuosittain 15.5. mennessä. 

Kulttuuriyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten selvitysten tulee olla toimitettu vuosittain 30.9. mennessä. Selvityksen puuttuminen estää uuden avustuksen saamisen. 

Selvitys vuosiavustuksen käytöstä tehdään selvityslomakkeella. Selvityslomakkeen löydät täältä > 

Selvityksen voi mielellään liittää vuoden 2022 vuosiavustushakemuksen yhteyteen, jolloin edellisen vuoden liitteitä ei tarvitse toimittaa kahteen kertaan. 

Selvitys on tehtävä siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Vuosiavustuksen selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus.  

Avustusta saava yhteisö sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, avustus peritään takaisin.