Taideapurahat

Taideapurahat lyhyelle työskentelyjaksolle  ovat haettavissa  1.2. 2021 alkaen. Haku päättyy 31.8.2021 klo 15.45.Avustuspäätöksiä tehdään hakujakson aikana 12 kuukauden välein.

Taideapurahat
Taideapurahan hakeminen
Selvitys taideapurahan käytöstä

Taideapurahat 

Kenelle:  Apuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. 

Mihin tarkoitukseen:  Lyhytaikaiseen,  1- 3  kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn. 

Apurahan suuruus:  Apuraha noudattaa Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa ja on  1.8.2020 alkaen ollut 1960 euroa kuukaudessa.

Taideapurahan hakeminen

Milloin Lyhytkestoiset  taideapurahat ovat jatkuvasti haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun. Haku päättyy  31.8.2021  klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Lautakunta päättää näistä taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa. 

Miten:  Taideapurahaa haetaan hakulomakkeella, jonka yhteydessä toimitetaan vaaditut liitteet eli ansioluettelo sekä työsuunnitelma haettavalle työskentelyjaksolle. 

Taideapurahahakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakemusasiakirjat liitteineen voi toimittaa kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [ at ] espoo.fi. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 

Arviointiperusteet 

  • Esitetyn työsuunnitelman taiteellinen laatu ja  ajankohtaisuus . 
  • ​Hakijan ammatillinen ansioituminen. 

Taideapurahaa espoolaisille ammattitaiteilijoille ei pääsääntöisesti myönnetä samalle taiteilijalle kahtena perättäisenä vuotena. 

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet (pdf) ovat luettavissa kokonaisuudessaan  avustusten pääsivulla  Liitetiedostot-osiossa. 

Selvitys taideapurahan käytöstä

Apurahan saajan on tehtävä apurahakauden päätyttyä vapaamuotoinen, kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella. Selvitys tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä. 
 
Selvitys lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kulttuuriavustukset[at]espoo.fi, viestin otsikoksi ”Ammattitaiteilijan apurahaselvitys”.