Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön annettuun määräaikaan mennessä. Määräaika riippuu myönnetystä avustuksesta.

Käytä vuosiavustusten ja projektiavustusten selvityksissä ajankohtaista lomaketta verkkosivuiltamme. Lomakkeet löydät kootusti Lomakkeet-sivulta

Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Vuosiavustus
Projektiavustus
Taideapurahat
Työskentelyapuraha

Vuosiavustus

Selvitys vuosiavustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön haettaessa uutta avustusta.  Ammattimaisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen selvityksen tulee olla toimitettu vuosittain 15.5. mennessä.  

Kulttuuriyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten selvitysten tulee olla toimitettu vuosittain 30.9. mennessä. Selvityksen puuttuminen estää uuden avustuksen saamisen.   

Selvitys vuosiavustuksen käytöstä tehdään selvityslomakkeella. Pakolliset liitteet toimitetaan samassa yhteydessä. Lomake on ladattavissa  Lomakkeet -sivulta .

Selvitys on tehtävä siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Vuosiavustuksen selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus.    

Avustusta saava yhteisö sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, avustus peritään takaisin.  

Projektiavustus

Selvitys tehdään selvityslomakkeella.  Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.  Selvityslomake löytyy  Lomakkeet -sivulta .  

Projektiavustuksen saaja täydentää selvityslomakkeeseen selostuksen avustuksella toteutetusta toiminnasta ja liittää selvitykseen yksilöidyn talousselvityksen avustuksen käytöstä. Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee säilyttää tositteet siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkastusta varten. 

Taideapurahat

Taideapurahan (lyhytkestoinen, max 3 kk) saajan on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella. Selvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa työskentelyjakson päättymisestä.

Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahan (1-vuotinen) saajan on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella. Selvitys tehdään apurahakauden päätyttyä, seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Huom! PDF-lomakkeet on tarkoitettu täytettäväksi joko ilmaisella Adobe Reader -ohjelmalla tai maksullisella Adobe Acrobat -ohjelmalla. Muuten niiden toimivuutta ei voida taata. Suosittelemme lomakkeen tallentamista omalle koneelle täyttövaiheessa.