Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön annettuun määräaikaan mennessä. Määräaika riippuu myönnetystä avustuksesta. Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Vuosiavustus
Projekti- ja kehittämisavustus
Taideapurahat
Työskentelyapuraha

Vuosiavustus

Selvitys vuosiavustuksen käytöstä tehdään selvityslomakkeella. Selvityslomakkeen saa pyytämällä osoitteesta kulttuuriavustukset@espoo.fi. Selvitys on tehtävä myöntämisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosiavustuksen selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus. Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, avustus peritään takaisin. 

Projekti- ja kehittämisavustus

Selvitys projekti- ja kehittämisavustuksen käytöstä tehdään selvityslomakkeella. Selvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa projektin/hankkeen päättymisestä. Selvityslomake löytyy tämän sivun Liite-osiosta sekä Lomakkeet-sivulta. Projekti- ja kehittämisavustuksen saaja täydentää selvityslomakkeeseen selostuksen avustuksella toteutetusta toiminnasta ja liittää selvitykseen yksilöidyn talousselvityksen avustuksen käytöstä. Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee säilyttää tositteet siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkastusta varten.

Taideapurahat

Taideapurahan (1 kk, 3 kk) saajan on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella. Selvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa työskentelyjakson päättymisestä.

Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahan (1-vuotinen) saajan on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella. Selvitys tehdään apurahakauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään myöntämisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Huom! PDF-lomakkeet on tarkoitettu täytettäväksi joko ilmaisella Adobe Reader -ohjelmalla tai maksullisella Adobe Acrobat -ohjelmalla. Muuten niiden toimivuutta ei voida taata. Suosittelemme lomakkeen tallentamista omalle koneelle täyttövaiheessa.