Espoon kaupungin kulttuuriavustukset ja koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
2.4.2020 klo 14.15

Tälle verkkosivulle on koottu vastauksia Espoon kaupungin kulttuuriavustuksia koskeviin yleisiin kysymyksiin koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen liittyen. Vastaukset perustuvat kulttuurilautakunnan päätöksiin 31.3.2020.

 1. Miten koronavirus vaikuttaa Espoon kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten hakuaikoihin ja päätöksentekoon? 

  Kulttuuriavustusten hakuajat vuonna 2020 pysyvät tällä tietoa ennallaan, kuten myös päätöksenteon aikataulut. Hakuajat ja -ohjeet voi tarkistaa verkkosivuiltamme www.espoo.fi/kulttuuriavustukset.

 2. Vuosiavustuksia vuodelle 2021 tulee hakea 15.5.2020 (ammatilliset taide- ja kulttuuriyhteisöt, kulttuuriyhdistykset) tai 30.9.2020 (kotiseutuyhdistykset) mennessä.

  Koronavirustilanteen vuoksi emme voi pitää vuosikokousta, joten hakemuksen pakolliset liitteet ovat vahvistamattomia. Mitä teemme? 

  Vuodelle 2021 haettavien kulttuurin vuosiavustusten hakemuksen liitteet voi koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta toimittaa ilman yhteisön vuosikokouksen vahvistusta. Hakemuslomake liitteineen tulee kuitenkin toimittaa asetetussa määräajassa. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 

  Vuosikokouksen vahvistamat liitteet toimitetaan Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikköön mahdollisimman pian sen jälkeen, kun edellä mainittu poikkeustila ei enää vaikuta yhteisöjen toimintaan. Vuosiavustushakemuksesta ei tehdä päätöstä ilman vahvistettuja asiakirjoja. 

 3. Vuosiavustuksen 2019 selvityksen määräaika on 30.4. 

  Koronavirustilanteen vuoksi emme voi pitää yhdistyksen vuosikokousta, joten selvityksen pakolliset liitteet ovat vahvistamattomia. Mitä teemme? 

  Kulttuurin vuosiavustuksen selvityksen vuodelta 2019 sekä siihen liittyvät yhteisön vuosikokouksen vahvistamat liitteet voi toimittaa kulttuurin tulosyksikköön myöhästyneinä, jos ne eivät koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta valmistu asetetussa määräajassa. Yhteisön tulee kuitenkin ilmoittaa selvityksen myöhästymisestä kulttuurin tulosyksikköön.

 4. Koronavirustilanne on aiheuttanut meille tulojen menetyksiä ja lisäkustannuksia. Voimmeko kattaa niitä meille myönnetyllä vuosiavustuksella? 

  Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta kulttuurilautakunta on päättänyt, että kulttuurilautakunnan 10.12.2019 kokouksessaan vuodelle 2020 myöntämiä vuosiavustuksia ei peritä takaisin, jos avustuksen saajan toiminnan muutokset, sulkeminen tai peruuntuminen johtuvat koronavirusepidemiasta.  

  Vuoden 2021 ammatillisten taide- ja kulttuuritoimijoiden vuosiavustusten valmistelussa tullaan huomioimaan vuodelle 2020 myönnettyjen vuosiavustusten käyttö sekä kullekin ammatillisille taide- ja kulttuuritoimijalle koronavirusepidemiasta aiheutuneet taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset. 

 5. Joudumme siirtämään tapahtuman myöhempään ajankohtaan kuin olemme projektiavustuksen hakemuksessa ilmoittaneet. Mitä teemme? 

  Jos avustettava hanke ei voi toteutua hakemuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, esimerkiksi koronavirustilanteeseen liittyvän poikkeustilan jatkuessa, hankkeen siirtämisestä myöhemmäksi voi neuvotella. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä kulttuurin tulosyksikköön. 

 6. Saamamme projekti- ja kehittämisavustus (tai osa siitä) jää käyttämättä, koska tapahtuma tai hanke jouduttiin perumaan. Mitä teemme? 

  Jos avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, pitää myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin jos toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, pitää käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa.

 7. Minulle on myönnetty taideapuraha vuodelle 2020. Työsuunnitelmani on poikkeustilanteen vuoksi muuttunut. Miten toimin? 

  Jos taiteellinen työskentely ei voi toteutua hakemuksessa esitetyn aikataulun puitteissa koronavirustilanteeseen liittyvän poikkeustilan jatkuessa, työskentelyn siirtämisestä myöhemmäksi voi neuvotella. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä kulttuurin tulosyksikköön.

  Apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty (avustuspäätöksen mukainen käyttötarkoitus). Jos työsuunnitelma koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi muuttuu, pitää apurahan saajan olla yhteydessä kulttuurin tulosyksikköön. 

 8. Haluamme toteuttaa taide- ja kulttuurisisältöisen tapahtuman tai hankkeen, joka huomioi koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset osallistumisessa ja kehittää uudenlaisen mahdollisuuden osallistua Espoossa. Voimmeko hakea hankkeelle avustusta? 

  Voitte hakea hankkeelle projekti- ja kehittämisavustusta. Vuoden 2020 hakuaika jatkuu 31.8.2020 asti. Ennen hakemuksen laatimista kannattaa tutustua huolella kulttuuriavustusten verkkosivujen sisältöön ja hakuohjeisiin. Avustuspäätöksiä tehdään noin 1–2 kuukauden välein hakukauden aikana. 

 9. Kuinka saan tiedon lähettämäni avustushakemuksen päätöksestä? 

  Päätösote lähetetään sähköpostitse tai postitse hakijan ilmoittamaan osoitteeseen. Espoon kaupungin viranhaltijapäätökset ja kulttuurilautakunnan päätöspöytäkirjat voi tarkistaa myös verkosta: www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko 

Lisätietoja ja tarkennuksia voi kysyä sähköpostitse osoitteesta kulttuuriavustukset@espoo.fi tai puhelimitse kulttuuripäällikkö Tiina Kasvilta, p. 050 301 9426 ja erityisasiantuntija Katja Koskelalta, p. 043 827 1080.