Kulttuuriavustukset

Hakuajat
Yleistä
Päätökset
Avustusperiaatteet
Espoon kaupungin viestintänäkyvyys

Ajankohtaista
 

Projektiavustusten ja taideapurahojen hakukausi vuonna 2021 on 1.2. – 31.8. klo 15.45. Vuosiavustusten ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahan haku alkaa 1.4.2021.

Lue lisää kunkin avustuksen omalta alasivulta. 

Kulttuurilautakunta päätti keväällä 2020 joustoista avustusten käytössä ja käsittelyssä koronapandemian vuoksi. Lautakunta on tehnyt vastaavan päätöksen vuoden 2021 kulttuuriavustuksia koskien maaliskuussa 2021. 
Lisätietoja vuoden 2020 verkkouutisessa
Kulttuurilautakunta, pöytäkirja 30.03.2021 § 15
 

Avustusklinikka

Kulttuurin avustusklinikka on kaikille avoin neuvontatapahtuma, jonka järjestämme 2-3 kertaa vuodessa.

Seuraavat Kulttuurin avustusklinikat järjestetään elokuussa:
to 19.8. klo 15-17 ja ti 24.8. klo 17-18. 
Ilmoitamme elokuun alussa, ovatko klinikat etä- vai lähitapahtumia Espoossa. 

Kulttuurin avustusklinikalle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tule linjoille sinulle sopivalla hetkellä! Palvelemme asiakkaan kerrallaan. Usein yhden hakijan kysymys on hyödyksi muillekin. Tapahtuman alussa yhteinen infoesitys Espoon kulttuuriavustuksista, 15-20 min.

Neuvontaa annetaan sähköpostitse kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin

Hakuajat

Projektiavustusten ja taideapurahojen hakukausi vuonna 2021 on 1.2. – 31.8. klo 15.45. Avustuspäätöksiä tehdään hakujakson aikana 1-2 kuukauden välein. Projektiavustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta. Taideapurahoja haetaan kaupungin kirjaamoon toimitettavalla hakulomakkeella. 

Vuosiavustusten hakuaika vuodelle 2022 alkaa 1.4.2021. Hakuaika päättyy ammattimaisilla taide- ja kulttuuriyhteisöillä 15.5.2021 klo 15.45. Kulttuuriyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten hakuaika päättyy 30.9.2021 klo 15.45.  

Yhdistykset hakevat vuosiavustusta sähköisessä palvelussa. Ammattimaiset yhteisöt hakevat kaupungin kirjaamoon toimitettavalla hakulomakkeella.

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan haku vuodelle 2022 alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.9.2021 klo 15.45.

Jos avustusta ei voi hakea sähköisesti, käytä aina ajankohtaista lomaketta verkkosivuiltamme. Hakulomakkeet löydät kootusti Lomakkeet-sivulta.

Hakulomake lähetetään Espoon kaupungin kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo[at]espoo.fi tai postitse: Espoon kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 Espoon kaupunki.

Yleistä

Espoon kulttuurilautakunta myöntää vuosiavustuksia espoolaisille kulttuuritoimijoille ja projektiavustuksia pääsääntöisesti Espoossa tapahtuvaan kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuurilautakunta myöntää taideapurahoja espoolaisille ammattitaiteilijoille.  

Vuosiavustukset on tarkoitettu mahdollistamaan vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa. Vuosiavustuksilla tuetaan myös kotiseututyötä.  

Projektiavustuksilla pyritään toteuttamaan festivaaleja, asukkaiden osallisuutta lisääviä maksuttomia kulttuuritapahtumia sekä taide- ja kulttuurialan projekteja. Avustusta voi myös hakea hyvinvointia edistäviin projekteihin ja saavutettavan taideharrastamistoiminnan käynnistämiseen.  

Kehittämisavustuksilla kehitetään uusia toimintamalleja taide- ja kulttuuriorganisaatioiden sisällä tai yhteistyönä.  

Taideapurahoja ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa voivat hakea espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta riippumatta. Taideapurahoja myönnetään 1-3 kuukauden työskentelyjaksoille. Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha on vuoden kestoinen, ja se myönnetään vuosittain yhdelle taiteilijalle.

Päätökset

Kulttuurilautakunta tekee avustuspäätökset yli 3000 euron myöntösummista kokouksissaan. Vuosiavustuksista ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahasta (1 vuosi) päätetään joulukuussa, projektiavustuksista ja lyhytkestoisista taideapurahoista maalis-syyskuun kokouksissa.  

Projektiavustuksen hakemus tai taideapurahahakemus (1-3 kk) ehtii pääsääntöisesti päätettäväksi kulttuurilautakunnan seuraavaan kokoukseen, kun se on saapunut kirjaamoon kolme viikkoa ennen kokouspäivää hakukauden aikana.  

Kulttuurilautakunnan kokousaikataulut.

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle kulttuuriavustusten päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.

Tieto avustuspäätöksestä lähetetään jokaiselle hakijalle sähköpostitse tai maapostilla.

Kulttuurilautakunnan pöytäkirjat  julkaistaan Espoon kaupungin verkkosivustolla kokouksen ja pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Myös viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat katsottavissa verkkosivuilla.

Avustusperiaatteet

Hakemuksista arvioidaan seuraavia tekijöitä:

  • Taiteellinen laatu
  • Monimuotoisuus ja tasa-arvo
  • Saavutettavuus ja saatavuus
  • Osallisuus ja osallistuminen
  • Toiminnallinen laatu ja toteutus

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja tukea kulttuuritoiminnan saavutettavuutta eri alueet ja väestöryhmät huomioon ottaen sekä lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Kulttuuriavustuksilla tuetaan kaupungin strategisia linjauksia. Katso KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan tarve avustukseen, laajapohjaisuus sekä kulttuurilautakunnan käytettävissä olevat avustusmäärärahat. Hakijan tulee pyrkiä omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustusosuuteen. 

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin yksiköltä. 

Avustuksen saajan on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä kulttuurin tulosyksikköön annettuun määräaikaan mennessä. Määräaika riippuu myönnetystä avustuksesta.

Avustusten selvitykset tehdään pdf-lomakkeilla. Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet (pdf) on luettavissa kokonaisuudessaan tämän sivun Liitteet-osiossa.

Espoon kaupungin viestintänäkyvyys

Avustettavaa toimintaa tai tapahtumaa koskevassa viestinnässä tulee käyttää sekä Espoon kaupungin että KulttuuriEspoon logoa.

Valitse sopiva logo käyttötarkoituksen mukaan. Huomaathan, että KulttuuriEspoon logoa käytetään valkoisella taustalla mustana (positiivi) ja mustalla taustalla valkoisena (negatiivi), ei koskaan mustan tai valkoisen laatikon sisällä.

Espoon kaupungin logot kaupungin aineistopankissa
KulttuuriEspoon logot kaupungin aineistopankissa

Sosiaalisessa mediassa ja muussa verkkoviestinnässä voit halutessasi käyttää tunnistetta #KulttuuriEspoo. Voit myös merkitä meidät mukaan julkaisuun: @kulttuuriespoo. KulttuuriEspoolla on sosiaalisen median tilit Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa