Vuosiavustukset

Vuosiavustusten hakuaika vuodelle 2020 on päättynyt. Espoon kulttuurilautakunta päättää avustuksista joulukuun kokouksessaan. Tieto päätöksestä lähetetään jokaiselle hakijalle maapostilla. Seuraavan kerran vuosiavustukset avautuvat hakuun keväällä 2020.
 

Haku vuodelle 2020 alkoi 4.3.2019. Hakuajat päättyivät ammattimaisilla taide- ja kulttuurilaitoksilla sekä taidefestivaaleilla ja rekisteröityneillä kulttuuri- ja taideyhdistyksillä 15.5.2019 klo 15.45. Rekisteröityneillä kotiseutuyhdistyksillä hakuaika päättyi 30.9.2019 klo 15.45. 

Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan esittämän tarkoituksen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustusta ei voida myöntää, jos yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminnalle ei ole yleisiä edellytyksiä.

Vuosiavustusta saavien ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten tulee ottaa toiminta- ja talousarviossaan huomioon, että kaupunki voi velvoittaa yhteistyötoiminnassa yhteisöä osallistumaan tai esiintymään kaupungin tilaisuudessa ilman erillistä korvausta.

Hakemusten arviointiin ja avustusperiaatteisiin voit tutustua verkkosivujen Avustukset-osiossa.

Huom! Taiteen perusopetuksen toiminta-avustusta haetaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta, ei kulttuurilautakunnalta. Lisätiedot

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaan

Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä taidefestivaalien vuosiavustukset
Kenelle:
Avustus on tarkoitettu Espoossa toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä taidefestivaaleille.
Mihin tarkoitukseen: Mahdollistamaan ammattimaisten, vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa.

Taide- ja kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset
Kenelle:
Avustus on tarkoitettu espoolaisille rekisteröityneille kulttuuri- ja taideyhdistyksille.
Mihin tarkoitukseen: Mahdollistamaan erilaisten taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa.

Kotiseutuyhdistysten vuosiavustukset
Kenelle:
Avustus on tarkoitettu espoolaisille rekisteröityneille kotiseutuyhdistyksille.
Mihin tarkoitukseen: Kaupunginosatoiminnan tukemiseen.

Vuosiavustuksen hakeminen

Milloin: Vuosiavustukset kalenterivuotta seuraavalle vuodelle haetaan kerran vuodessa.

Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä taidefestivaalien ja taide- ja kulttuuriyhdistysten hakuaika päättyy vuosittain 15.5. kello 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä kello 15.45 mennessä.

Kotiseutuyhdistysten hakuaika päättyy syyskuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45 mennessä.

Vuosiavustushakemukset käsitellään kulttuurilautakunnan joulukuun kokouksessa.

Miten: Vuosiavustuksia haetaan hakulomakkeella. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Hakulomake on ladattavissa täältä.

Avustushakemukset toimitetaan mainittuun määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)espoo.fi.

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemus vaadittuine liitteineen on jätetty määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan ja hakemus on asianmukaisesti täytetty. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Vuosiavustushakemukseen tarvittavat liitteet

  • Toimintasuunnitelma hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle
  • Talousarvio hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle
  • Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
  • Ote yhdistysrekisteristä
  • Yhdistyksen säännöt (uudet hakijat)

Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä

Selvitys toiminta-avustuksen/vuosiavustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään selvityslomakkeella. Tarkemmat ohjeet ja selvityslomake löytyvät täältä >

Avustusta saava yhteisö sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, avustus peritään takaisin.