Toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan esittämän tarkoituksen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustusta ei voida myöntää, jos yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminnalle ei ole yleisiä edellytyksiä.

Toiminta-avustusta saavien ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten tulee ottaa toiminta- ja talousarviossaan huomioon, että kaupunki voi velvoittaa yhteistyötoiminnassa yhteisöä osallistumaan tai esiintymään kaupungin tilaisuudessa ilman erillistä korvausta. Mahdollisista osallistumisista ja esityksistä pyritään sopimaan yhdessä riittävän hyvissä ajoin.

Kulttuurin toiminta-avustusten haku vuodelle 2019 on päättynyt. Kulttuurilautakunta päättää hakemuksista joulukuun kokouksessaan 11.12.2018.

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2020 alkaa maaliskuussa 2019.
Hakuajat päättyvät ammattimaisilla taide- ja kulttuurilaitoksilla ja rekisteröityneillä kulttuuri- ja taideyhdistyksillä huhtikuun lopussa. Rekisteröityneillä kotiseutuyhdistyksillä hakuaika päättyy syyskuun lopussa.

Toiminta-avustukset kulttuuritoimintaan

Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset
Kenelle:
Avustus on tarkoitettu Espoossa toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille.
Mihin tarkoitukseen: Mahdollistamaan ammattimaisten, vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa.

Taide- ja kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset
Kenelle:
Avustus on tarkoitettu espoolaisille rekisteröityneille kulttuuri- ja taideyhdistyksille.
Mihin tarkoitukseen: Mahdollistamaan erilaisten taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa.

Kotiseutuyhdistysten toiminta-avustukset
Kenelle:
Avustus on tarkoitettu espoolaisille rekisteröityneille kotiseutuyhdistyksille.
Mihin tarkoitukseen: Kaupunginosatoiminnan tukemiseen.

Toiminta-avustuksen hakeminen

Milloin: Toiminta-avustuksia haetaan kerran vuodessa.

Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä taide- ja kulttuuriyhdistysten hakuaika päättyy huhtikuun lopussa – kuukauden viimeisenä päivänä kello 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä kello 15.45 mennessä.

Kotiseutuyhdistysten toiminta-avustuksia kalenterivuotta seuraavalle vuodelle haetaan syyskuun loppuun mennessä. Haku päättyy kuukauden viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45 mennessä.

Toiminta-avustushakemukset käsitellään kulttuurilautakunnan joulukuun kokouksessa.

Miten: Toiminta-avustuksia haetaan hakulomakkeella. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Avustushakemukset toimitetaan mainittuun määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)espoo.fi.

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemus vaadittuine liitteineen on jätetty määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan ja hakemus on asianmukaisesti täytetty. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Toiminta-avustushakemukseen tarvittavat liitteet

  • Toimintasuunnitelma hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle
  • Talousarvio hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle
  • Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
  • Ote yhdistysrekisteristä
  • Yhdistyksen säännöt (uudet hakijat)

Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä

Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään selvityslomakkeella. Lomakkeet löytyvät täältä >

Selvityksen sisältö

  • Avustusvuotta koskeva toimintakertomus
  • Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  • Kaupungin antaminen ohjeiden mukaan tehty toiminnan vaikuttavuuden arviointi

Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, avustus peritään takaisin.