Taideapurahat


Taideapurahat yhden ja kolmen kuukauden työskentelyyn olivat haettavissa seuraavan kerran 3.2.2020 alkaen. Haku päättyy 31.8.2020 klo 15.45. Avustuspäätöksiä tehdään hakujakson aikana 1-2 kuukauden välein.

Kenelle: Apuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta.

Mihin tarkoitukseen: Lyhytaikaiseen, yhden tai kolmen kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Apurahan suuruus: Apuraha noudattaa Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa ja on 1.1.2020 alkaen 1 939 euroa kuukaudessa.

Milloin: Yhden ja kolmen kuukauden taideapurahat ovat jatkuvasti haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun. Haku päättyy elokuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Lautakunta päättää näistä taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.

Miten: Taideapurahaa haetaan hakulomakkeella, jonka yhteydessä toimitetaan vaaditut liitteet eli ansioluettelo sekä työsuunnitelma haettavalle työskentelyjaksolle.

Hakulomakkeen löydät Lomakkeet-sivulta >

Taideapurahahakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakemusasiakirjat liitteineen voi toimittaa kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)espoo.fi. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakemuksen arviointiperusteet

Arviointiperusteita ovat hakijan esittämän työsuunnitelman taiteellinen laatu ja ajankohtaisuus sekä hakijan ammatillinen ansioituminen.

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet (pdf) ovat luettavissa kokonaisuudessaan avustusten pääsivulla >

Taideapurahaa espoolaisille ammattitaiteilijoille ei pääsääntöisesti myönnetä samalle taiteilijalle kahtena perättäisenä vuotena.

Selvitys

Apurahan saajan on tehtävä apurahakauden päätyttyä vapaamuotoinen, kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella. Selvitys tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päättymisestä.

Selvitys lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kulttuuriavustukse{at]espoo.fi, viestin otsikoksi ”Ammattitaiteilijan apurahaselvitys”.