Selvitys avustuksen käytöstä

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön avustusta seuraavan vuoden
huhtikuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään tarkoitukseen tehdyllä kaupungin lomakkeella.

Toiminta-avustuksen selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, avustus peritään takaisin.

Kohdeavustusten saajat liittävät avustusselvitykseen selostuksen avustuksella toteutetusta toiminnasta ja yksilöidyn talousselvityksen avustuksen käytöstä sekä toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin. Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee säilyttää tositteet siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkastusta varten.

Työskentelyapurahan saajan on tehtävä apurahakauden päätyttyä vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta apurahakaudella.

Selvityslomakkeet ovat ladattavissa täältä >