Avustukset

Hakuajat
Yleistä avustuksista 2019
Hakemusten arviointi ja avustusperiaatteet
Espoon kaupungin näkyvyys tiedotuksessa ja markkinoinnissa
 

Ajankohtaista

Kulttuurin vuosiavustusten 2020 ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahan (1 vuosi) hakuaika on päättynyt. Espoon kulttuurilautakunta päättää avustuksista joulukuun kokouksessaan. Tieto päätöksestä lähetetään jokaiselle hakijalle maapostilla. Seuraavan kerran vuosiavustukset avautuvat hakuun keväällä 2020.

Projekti- ja kehittämisavustusten sekä taideapurahojen (1 kk, 3 kk) hakuaika päättyi 2.9.2019. Nämä avustukset ovat haettavissa jälleen helmikuussa 2020.

Kulttuurin avustusklinikka

Kulttuurin avustusklinikka on kaikille avoin neuvontatapahtuma, jonka järjestämme 2-3 kertaa vuodessa. Seuraava avustusklinikka järjestetään vuonna 2020 hakukausien käynnistyttyä. Asiakastiedusteluihin vastaamme sähköpostitse osoitteesta kulttuuriavustukset@espoo.fi

Hakuajat
 

Projekti- ja kehittämisavustusten (ent. kohdeavustukset) sekä taideapurahojen haku avautui 4.2.2019 ja päättyi 2.9.2019 klo 15.45.

Vuosiavustusten (ent. toiminta-avustukset) hakuaika vuodelle 2020 alkoi 4.3.2019 ja päättyi 15.5.2019 klo 15.45. Poikkeuksena tästä ovat kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistykset, joiden osalta vuosiavustusten hakuaika päättyy 30.9.2019 klo 15.45.

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan vuodelle 2020 hakukausi alkoi 4.3.2019 ja päättyy 30.9.2019 klo 15.45.

Hakulomakkeet löydät kootusti Lomakkeet-sivulta  >

Uutinen vuoden 2019 ammattitaiteilijasta Anastasia Lobkovskista >

Yleistä avustuksista 2019
 

Espoon kulttuurilautakunta myöntää vuosiavustuksia ja projekti- ja kehittämisavustuksia pääsääntöisesti espoolaisille kulttuuritoimijoille ja Espoossa tapahtuvaan kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuurilautakunta myöntää vuosittain useampia yhden kuukauden ja kolmen kuukauden taideapurahoja sekä yhden kalenterivuoden mittaisen työskentelyapurahan yhdelle espoolaiselle taiteilijalle. 

Vuosiavustukset on tarkoitettu mahdollistamaan vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa. Vuosiavustuksilla tuetaan myös kotiseututyötä.

Projekti- ja kehittämisavustuksilla pyritään toteuttamaan festivaaleja, asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia sekä taide- ja kulttuurialan projekteja. Projekti- ja kehittämisavustuksilla kehitetään uusia toimintamalleja taide- ja kulttuuriorganisaatioiden sisällä tai yhteistyönä. Avustusta voi myös hakea taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Taideapurahoja ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa voivat hakea espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta riippumatta.

Kulttuurilautakunta tekee avustuspäätökset yli 3000 euron myöntösummista kokouksissaan. Vuosiavustuksista ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahasta (1 vuosi) päätetään joulukuussa, projekti- ja kehittämisavustuksista ja taideapurahoista (3 kk) maalis-syyskuun kokouksissa.
Kulttuurilautakunnan kokousaikataulut  >

Projekti- ja kehittämisavustuksen hakemus tai taideapurahahakemus (3 kk) ehtii pääsääntöisesti päätettäväksi kulttuurilautakunnan seuraavaan kokoukseen kun se on saapunut kirjaamoon viimeistään kolme viikkoa ennen kokouspäivää hakukauden aikana.

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle projekti- ja kehittämisavustusten ja taideapurahojen (1 kk)päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain. 

Hakemusten arviointi ja avustusperiaatteet
 

Hakemuksista arvioidaan seuraavia tekijöitä:
Taiteellinen laatu
Monimuotoisuus ja tasa-arvo
Saavutettavuus ja saatavuus
Osallisuus ja osallistuminen
Toiminnallinen laatu ja toteutus

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja tukea kulttuuritoimintaa alueellisesti tasapuolisesti ja eri väestöryhmät huomioon ottaen sekä lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kulttuuriavustuksilla tuetaan kaupungin strategisia linjauksia. Ks. kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä  KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma >

Avustustoiminta on aina harkinnanvaraisesti kohdennettua. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laatu, laajapohjaisuus ja oma varainhankinta sekä kulttuurilautakunnan käytettävissä olevat avustusmäärärahat. Hakijan tulee pyrkiä omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustusosuuteen.

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin yksiköltä. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omille yksiköille eikä kuntayhtymän alaisuudessa tapahtuvalle toiminnalle.

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet (pdf) ovat luettavissa kokonaisuudessaan tämän sivun Liitteet-osiossa.

Espoon kaupungin näkyvyys tiedotuksessa ja markkinoinnissa
 

Avustettavaa toimintaa tai tapahtumaa koskevassa tiedotuksessa ja markkinoinnissa tulee käyttää sekä Espoon kaupungin että KulttuuriEspoon logoa. 

Valitse sopiva logo käyttötarkoituksen mukaan. Huomaathan, että KulttuuriEspoon logoa käytetään valkoisella taustalla mustana (positiivi) ja mustalla taustalla valkoisena (negatiivi), ei koskaan mustan tai valkoisen laatikon sisällä. 

Espoon kaupungin logot kaupungin aineistopankissa  >

KulttuuriEspoon logot kaupungin aineistopankissa >