Avustukset

Hakuajat
Yleistä avustuksista
Hakemusten arviointi ja avustusperiaatteet
Espoon kaupungin näkyvyys tiedotuksessa ja markkinoinnissa
 

Ajankohtaista


Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kulttuurin vuosiavustuksia vuodelle 2020 ei peritä takaisin, vaikka toiminnassa olisi muutoksia tai peruutuksia. Myös vuosiavustushakemusten liitteiden ja selvitysten palauttamisajoissa pyritään joustamaan. Neuvontaa annetaan sähköpostitse kulttuuriavustukset[at]espoo.fi
  
Lisätietoja verkkouutisessa
 

Projekti- ja kehittämisavustukset sekä taideapurahat (1 kk, 3 kk) ovat haettavissa 3.2.2020 alkaen. Hakuaika päättyy 31.8.2020 klo 15.45.Avustuspäätöksiä tehdään hakujakson aikana 1-2 kuukauden välein. 

Sähköinen hakupalvelu on käytössä projekti- ja kehittämisavustusten yhteisöhakijoille (y-tunnus vaaditaan).Yhteisöhakijoiden tulee toimittaa hakemus ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta.

Siirry sähköisen haun aloitussivulle >

Projekti- ja kehittämisavustusten sähköinen haku laajentuu myöhemmin yksityishenkilöille ja työryhmille. Toistaiseksi muut kulttuuriavustukset haetaan sekä kaikkien avustusten selvitykset tehdään pdf-lomakkeilla.

Yhteisöjen vuosiavustukset ja ammattitaiteilijan työskentelyapuraha vuodelle 2021 avautuvat hakuun 2.3.2020. Hakuaika päättyy ammatillisilla kulttuuritoimijoilla ja kulttuuriyhdistyksillä 15.5.2020 klo 15.45. Kotiseutuyhdistysten ja ammattitaiteilijoiden hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 15.45. Kulttuurilautakunta päättää näistä avustuksista joulukuussa 2020.

Ajankohtaiset hakulomakkeet voit ladata Lomakkeet-osiosta >

Huomioithan, että hakulomake toimitetaan Espoon kaupungin kirjaamoon, jotta se on virallisesti vastaanotettu. Kirjaamon osoite on PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)espoo.fi.

Kulttuurin avustusklinikka

Kulttuurin avustusklinikka on kaikille avoin neuvontatapahtuma, jonka järjestämme 2-3 kertaa vuodessa. Tervetuloa kysymään Espoon kaupungin kulttuuriavustuksista kahvikupposen äärelle! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Asiakastiedusteluihin vastaamme myös sähköpostitse osoitteesta kulttuuriavustukset[at]espoo.fi

Seuraavat Kulttuurin avustusklinikat järjestetään:

  • to 5.3.2020 klo 15.00-18.30 Ison Omenan palvelutorilla (kirjaston Stage)
    Kauppakeskuksen 3. krs, os. Suomenlahdentie 1, Matinkylä
  • ti 5.5.2020 klo 15.00-18.30 Sellon kirjastossa (lava) PERUTTU
    Leppävaarankatu 9, Leppävaara
     

Hakuajat

Projekti- ja kehittämisavustusten sekä taideapurahojen haku avautuu 3.2.2020 ja päättyy 31.8.2020 klo 15.45.

Vuosiavustusten hakuaika vuodelle 2021 alkaa 2.3.2020 ja päättyy 15.5.2020 klo 15.45. Poikkeuksena tästä ovat kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistykset, joiden osalta vuosiavustusten hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 15.45.

Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan vuodelle 2021 hakukausi alkaa 2.3.2020 ja päättyy 30.9.2020 klo 15.45.

Hakulomakkeet löydät kootusti Lomakkeet-sivulta  >
Huom! Käytäthän aina ajankohtaista lomaketta verkkosivuiltamme.

Yleistä avustuksista

Espoon kulttuurilautakunta myöntää vuosiavustuksia ja projekti- ja kehittämisavustuksia pääsääntöisesti espoolaisille kulttuuritoimijoille ja Espoossa tapahtuvaan kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuurilautakunta myöntää vuosittain useampia yhden kuukauden ja kolmen kuukauden taideapurahoja sekä yhden kalenterivuoden mittaisen työskentelyapurahan yhdelle espoolaiselle taiteilijalle. 

Vuosiavustukset on tarkoitettu mahdollistamaan vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa. Vuosiavustuksilla tuetaan myös kotiseututyötä.

Projekti- ja kehittämisavustuksilla pyritään toteuttamaan festivaaleja, asukkaiden osallisuutta lisääviä kulttuuritapahtumia sekä taide- ja kulttuurialan projekteja. Projekti- ja kehittämisavustuksilla kehitetään uusia toimintamalleja taide- ja kulttuuriorganisaatioiden sisällä tai yhteistyönä. Avustusta voi myös hakea taideharrastamistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Taideapurahoja ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa voivat hakea espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta riippumatta.

Kulttuurilautakunta tekee avustuspäätökset yli 3000 euron myöntösummista kokouksissaan. Vuosiavustuksista ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahasta (1 vuosi) päätetään joulukuussa, projekti- ja kehittämisavustuksista ja taideapurahoista (3 kk) maalis-syyskuun kokouksissa.
Kulttuurilautakunnan kokousaikataulut  >

Projekti- ja kehittämisavustuksen hakemus tai taideapurahahakemus (3 kk) ehtii pääsääntöisesti päätettäväksi kulttuurilautakunnan seuraavaan kokoukseen kun se on saapunut kirjaamoon viimeistään kolme viikkoa ennen kokouspäivää hakukauden aikana.

Kulttuurilautakunta on delegoinut kulttuurijohtajalle projekti- ja kehittämisavustusten ja taideapurahojen (1 kk)päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.  

Päätös avustuspäätöksestä lähetetään jokaiselle hakijalle maapostilla.

Kulttuurilautakunnan pöytäkirjat  julkaistaan Espoon kaupungin verkkosivustolla kokouksen ja pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. Myös viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat katsottavissa verkkosivuilla >   

Hakemusten arviointi ja avustusperiaatteet

Hakemuksista arvioidaan seuraavia tekijöitä:
Taiteellinen laatu
Monimuotoisuus ja tasa-arvo
Saavutettavuus ja saatavuus
Osallisuus ja osallistuminen
Toiminnallinen laatu ja toteutus

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja tukea kulttuuritoimintaa alueellisesti tasapuolisesti ja eri väestöryhmät huomioon ottaen sekä lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kulttuuriavustuksilla tuetaan kaupungin strategisia linjauksia. Ks. kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä  KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma >

Avustustoiminta on aina harkinnanvaraisesti kohdennettua. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laatu, laajapohjaisuus ja oma varainhankinta sekä kulttuurilautakunnan käytettävissä olevat avustusmäärärahat. Hakijan tulee pyrkiä omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustusosuuteen.

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin yksiköltä. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omille yksiköille eikä kuntayhtymän alaisuudessa tapahtuvalle toiminnalle.

Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet (pdf) ovat luettavissa kokonaisuudessaan tämän sivun Liitteet-osiossa.

Espoon kaupungin näkyvyys tiedotuksessa ja markkinoinnissa

Avustettavaa toimintaa tai tapahtumaa koskevassa tiedotuksessa ja markkinoinnissa tulee käyttää sekä Espoon kaupungin että KulttuuriEspoon logoa. 

Valitse sopiva logo käyttötarkoituksen mukaan. Huomaathan, että KulttuuriEspoon logoa käytetään valkoisella taustalla mustana (positiivi) ja mustalla taustalla valkoisena (negatiivi), ei koskaan mustan tai valkoisen laatikon sisällä. 

Espoon kaupungin logot kaupungin aineistopankissa  >

KulttuuriEspoon logot kaupungin aineistopankissa >