Koulu palveluna -konsepti paras suomalainen koulutusalan innovaatio

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.12.2016 klo 19.01

Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhdessä kehittämä Koulu palveluna -toimintamalli on palkittu Suomen Laatukeskuksen innovaatiokilpailussa. Konsepti voitti koulutusalan innovaatioiden sarjan.
 
Palkintoperustelujen mukaan ”Koulu palveluna -kokeilu on konkreettinen esimerkki tavasta ajatella toisin ja rohkeasti kokeilla uudenlaista toimintatapaa. Kokeilu taklaa monia tavoitteita opetuksen fyysisen organisoinnin, pedagogisen toimintamallin ja käyttäjälähtöisen kehittämisen näkökulmasta raikkaalla tavalla. Kokeilulla on moniulotteisia vaikutuksia. Tulokset ovat nähtävissä sekä sosiaalisen, ekologisen että taloudellisen kestävyyden näkökulmista.”

Laatupalkinnon voittanut innovaatio on ”arvioinnissa pärjännyt erinomaisesti kilpailun kriteeristöä vasten, saanut erinomaisen asiantuntijalausunnon sekä tuomariston mielestä kilpailun finalistienkin joukossa edustanut suomalaisten innovaatioiden kiiltävintä kärkeä.”

Koulu palv eluna -laatupalkinnon saajat yhdessä

Uudistuva oppiminen haastaa oppimisympäristön
 
Koulu palveluna -toimintamallia kokeilee ensimmäisenä Haukilahden lukio, jonka opiskelijat syyslukukauden alussa aloittivat opiskelunsa Aalto-yliopiston kampukselle hajautetuissa tiloissa Otaniemessä ja hyödyntävät jaettuja resursseja yliopiston kanssa.
 
- Koulu palveluna -kokeilu haastaa käsityksen perinteisestä oppimisympäristöstä ja määrittää suuntaa uudenlaisille oppimisen olosuhteille, pedagogiikalle ja koulun toimintakulttuurille. Toimintamalli on jo nyt saanut runsaasti hyvää palautetta ja herättänyt kansainvälistä kiinnostusta, sanoo Espoon sivistystoimen johtaja Sampo Suihko. 
- Aalto kehittää kampuksestaan oppimisen yhteisöä jossa yliopisto avautuu sekä ympäristöönsä että luo arvoa yhdessä oppimisen eri osapuolien kanssa. Koulu palveluna
-hanke hyödyntää sekä näitä oppimisen yhteisöitä että fyysisiä tiloja. Tämä tukee sekä kestävää kehitystä, käyttöastetta kasvattamalla, että sosiaalista tiiveyttä, vuorovaikutusta lisäämällä, sanoo yksi Koulu palveluna -konseptin alkuperäisistä kehittäjistä professori Jarmo Suominen Aalto-yliopistosta.
 
Koulun uusi palveluarkkitehtuuri
 
Koulu palveluna -kokeilussa oppiminen on keskiössä. Koulua ei nähdä vain rakennuksena, vaan oppimista tukevana monipuolisena palveluna. Malli tukee uudenlaisia oppimisen tapoja, lisää oppimisen iloa, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja avaa koulun ovet yhdessä tekemiselle ja verkostoitumiselle. Myös tilankäyttö tehostuu, kun tilat joustavat ja opetuksessa hyödynnetään muuta ympäristöä.
 
Joustavat opetuksen ratkaisut saavutetaan palveluinnovaatioiden avulla, eikä enää pelkästään tuoteinnovaatioilla. Tilankäytön tehostaminen palveluiden logiikalla luo sekä uudenlaista liiketoimintapotentiaalia että uutta tila- ja kustannustehokkuutta käyttöasteen kasvamisen kautta.  Jo tässä vaiheessa on nähtävissä että uusi toimintamalli on myös kustannustehokas. Alkuvaiheen kustannuslaskelmat osoittavat palvelukeskeisen mallin olevan noin kolmasosan edullisempi oppilasta kohden kuin investointilähtöisen mallin. 
 
Kehittämistä viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa yhdessä kehitettyjä malleja, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Kokeilun tuloksia voidaan hyödyntää
 
Kokeilun tarkoituksena on myös testata joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joita jatkossa voidaan käyttää niin koulutuspalvelujen kuin muiden sivistystoimen ja kaupungin palveluiden järjestämisessä.

Espoon Koulu palveluna -mallia sovelletaan myös 2017 avattavassa Tongji Yliopiston vastaavassa lukiohankkeessa Shanghaissa, Kiinassa.  Hankkeita kehitetään toinen toisiltaan oppien. Tarkoituksena on myös tutkia konseptin skaalautuvuutta ja vientipotentiaalia.
 
Espoossa toisen kokeilun aloittamista Koulu palveluna -kokeilusta saaduilla opeilla toteutetaan vuonna 2018. Tätäkin kokeilua suunnitellaan Aalto-yliopiton ja Aalto-yliopistokiinteistöjen kanssa hyödyntäen Otaniemen opetuksen tila- ja muita resursseja.