Kotikatujen valmiiksi rakentaminen siirtymässä 2040-luvulle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.10.2018 klo 9.40

Katutyömaa

Määrärahojen lasku viivästyttää merkittävästi kotikatujen rakentamisohjelman valmiiksi saattamista. Espoo esittää nyt kotikatujen rakentamiseen uutta alueittaista lähestymistapaa, joka säästää sekä aikaa että kustannuksia.

Kotikatujen rakentamisohjelmassa 2018 esitellään uusi lähestymistapa, jossa alueet pisteytetään kokonaisuuksina ja pyritään myös rakentamaan suurempina aluekokonaisuuksina. Uudella toimintatavalla pyritään lyhyempiin rakentamisaikoihin ja alhaisempaan kustannustasoon kuin sirpaloituneemmassa rakentamisessa.

Alueet on asetettu rakentamisjärjestykseen muun muassa asukastiheyden, koulureittien turvallisuuden, kuntalaispalautteen sekä katuverkon ongelmien perusteella ja määritetty niiden tavoitteellinen rakentamisajankohta tällä hetkellä tiedossa olevan rahoituksen perusteella. Seuraavaksi rakentamisvuoroon ovat tulossa vuosina 2019–2024 Laajalahti, Mankkaa, Järvenperä, Ymmersta, Kauklahti ja Soukansalmi.

Yhteensä 245 kilometrin mittaisesta katu-urakasta on nyt rakennettu noin 67 %. Rakentamattomien osuuksien hanketasoinen kustannusarvio on 71 miljoonaa euroa. Viisivuotiskautena 2013–2017 on kotikatujen rakentamiseen voitu sijoittaa 26,5 miljoonaa euroa eli keskimäärin 5,3 miljoonaa vuodessa. Vuosien 2019–2030 talousarviossa ja -suunnitelmassa rahoitus vähenee 41,6 miljoonaan euroon eli keskimäärin 3,7 miljoonaan vuodessa.

Esitetyllä rahoitustasolla nyt ohjelmassa mukana olevien kotikatujen valmiiksi saattaminen pitkittyy ja siirtyy 2040-luvulle.

Kotikadun rakentaminen tuo asfalttipinnan ja jalkakäytävät

Kotikaduilla tarkoitetaan vanhojen, jo pitkälle rakennettujen omakotialueiden katuverkostoa, joka on syntynyt ennen asemakaavan hyväksymistä. Kaavoituksen jälkeen katuverkko tulisi rakentaa asemakaavan mukaiseksi ja nykyajan vaatimukset täyttäväksi. Monet espoolaiset ovat odottaneet vuosia oman kotikatunsa uudistamista, joka toisi kotikadulle muun muassa asfalttipinnan, sadevesiviemärit ja jalkakäytävät aikaisemman hiekkapinnan ja avo-ojien sijaan.

Kotikatujen rakentamisohjelmaa on toteutettu vuodesta 1996. Aikaisemmat toimenpidesuunnitelmat ovat perustuneet katukohtaisiin pisteytyksiin, joista johdetun ohjelman mukaisesti on rakennettu pistemäisesti pahimpia ongelmakohteita.

Espoon tekninen lautakunta käsittelee kotikatujen rakentamisohjelmaa 17.10.2018.

Lisätietoja

Kotikadut kuntoon -ohjelman päivitys

Teknisen lautakunnan esityslista 17.10.2018

Kuva: Kimmo Brandt