Konsernijaoston päätöksiä 20.11.2017

20.11.2017 klo 10.08

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti antaa kehotuksen valmistella toimiohje Länsimetro Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa nimetään yhtiön hallitus.

Konsernijaosto päättää toimiohjeesta 11.12.2017. Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään ennen vuodenvaihdetta.

Länsimetrohanke on Suomen toiseksi suurin yksittäinen rakennushanke Olkiluodon ydinvoimalan jälkeen. Konsernijaoston päätöksen mukaan yhtiön hallituksen osaamisen tulee vastata kaikilta osin metrohankkeen vaativuutta. Hallituksen kokoonpanolla ja osaamisella kokonaisuudessaan pyritään osaltaan varmistamaan Länsimetron toisen vaiheen onnistunut rakentaminen. Yhtiö omistaa myös bussiterminaali- ja liityntäpysäköintiyhtiöt.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua. 

Valmistelukehotuksen mukaan vaihtoehtoina on hallituksen täydentäminen asiantuntijajäsenillä, viranhaltijajäsenen ja luottamushenkilöjäsenen vaihtaminen projekti- ja rakennuttajaosaajiin, vähintään kahden jäsenen vaihtaminen projekti- ja rakennuttajaosaajiin hallituksen kokonaisosaamisprofiilin arvioinnin kautta tai yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että hallitusjäsenten määrää kasvatetaan projekti- ja rakennuttajaosaajilla.

Konsernijaosto päätti myös kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tulevista konserniyhteisöjen tulostavoitteista vuodelle 2018.

Konsernijaosto päätti muistakin asioista esityksen mukaisesti.

Konsernijaoston esityslista/ennakkotiedote 20.11.2017