Kiviruukin teollisuusalueesta muovautuu monipuolinen asuin- ja työpaikka-alue

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.12.2018 klo 18.02

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan 12. joulukuuta Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteita ja periaatteita.

Tavoitteena on Kiviruukin muuttaminen kaupunkimaiseksi, raideliikenteeseen tukeutuvaksi asuin- ja työpaikka-alueeksi lähipalveluineen. Kiviruukki on pääosin 1970–80-luvulla rakentunut pienteollisuusalue Länsiväylän pohjoispuolella; siellä sijaitsevat muun muassa Fortumin lämpökeskus, VTT:n biotekniikankeskus, autokorjaamoja sekä liiketiloja. Osayleiskaava-alue on pinta-alaltaan noin 75 hehtaaria.

Kiviruukin osayleiskaavaa valmistellaan parhaillaan

Osayleiskaavalla muutetaan alueella voimassa olevaa Espoon eteläosien yleiskaavaa. Toteutuessaan se laajentaa Kivenlahden keskustaa Länsiväylän pohjoispuolelle. Maankäytön muutostarpeet liittyvät Länsimetron jatkeen ja Kivenlahden aseman rakentamiseen sekä metron mahdollistamien sujuvien liikenneyhteyksien hyödyntämiseen.

Kiviruukkiin rakennettaisiin pääosa Kivenlahden ympäristön uusista asunnoista. Valmistuessaan uusiin asuinkortteleihin voi muuttaa jopa 9 000−12 000 uutta asukasta, ja työpaikkoja alueelle syntyisi 1 000−2 000.  

Kiviruukissa kehitetään tulevaisuuden innovaatioita

Kiviruukin suunnittelua viitoittaa kiertotalouden edistäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Sinne on kasvamassa bio- ja kiertotalouden innovaatiota kehittävä Cleantech Garden, jonka ensimmäinen osa on VTT:n alueelle rakentama biotekniikan keskus.

Kiviruukki on tulevaisuudessa keskeinen osa Kivenlahtea. Sen keskus sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä tulevasta Kivenlahden metroasemasta. Suunnittelussa painotetaankin toimivia ja turvallisia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä metroasemalle ja muihin Kivenlahden palveluihin. Kiviruukin kaavassa varaudutaan myös Kauklahden ja Kivenlahden yhdistävään pikaraitiotiehen.

Asfalttiviidakosta vehreäksi kaupunkiympäristöksi

Kiviruukin kaupunkikuva muuttuu matalasta pienteollisuus- ja varastoalueesta asfalttikenttineen monipuoliseksi ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi, jossa eri toiminnot sekoittuvat toisiinsa.

Yhteyksiä ympäröiville virkistysalueille niin Sammalvuoreen kuin meren rantaankin parannetaan, ja asukkaiden käyttöön rakennetaan puistoja ja kattavat sekä laadukkaat virkistysreitit.

Kaupunginhallitus käsittelee Kiviruukin suunnittelun tavoitteita vuoden 2019 alussa.
 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 12.12.2018.
Lisätietoja osayleiskaavahankkeesta.
Länsimetro, Kivenlahden asema.