Kivenlahti kasvaa Länsiväylän pohjoispuolelle Kiviruukkiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.1.2019 klo 10.57

Kiviruukin teollisuusalue Espoossa muuttuu tulevaisuudessa monipuoliseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi, jonne keskittyy valtaosa Kivenlahden ympäristön uudesta asuntorakentamisesta. Työpaikkoja Kiviruukkiin tuo erityisesti sinne toteutettava bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä Cleantech Garden. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14. tammikuuta Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteita.

"Kiviruukin osayleiskaavalla tasapainotetaan Espoonlahden alueen elinkeinorakennetta mahdollistamalla uusien työpaikkojen syntyminen sekä lisäämällä merkittävästi koulutus- ja opetustoimintaa. Samalla tuetaan Espoon asuntotuotantotavoitteiden saavuttamista metrovyöhykkeen varrella”, toteaa teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Kiviruukki linkittyy keskeiseksi osaksi Kivenlahtea

Kivenlahden metroaseman vaikutusalueella suurin kasvupotentiaali on Länsiväylän pohjoispuolella Kiviruukissa, sillä eteläpuolen kehittämismahdollisuudet perustuvat pääosin täydennysrakentamiseen. Asukasmäärän osalta Kiviruukin tavoitteeksi esitetään 9 000–12 000 uutta asukasta. Uusia työpaikkoja alueelle voisi syntyä 1 000–2 000. Tällä hetkellä Kiviruukin kaupunkikuvaa hallitsevat pienteollisuus- ja varastohallit sekä Fortumin lämpökeskus, eikä alueella ole juuri asukkaita. Työpaikkoja on nykyisin hieman alle tuhat.

Valtaosa Kiviruukista sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä Kivenlahden tulevasta metroasemasta. Toteuttamalla Kiviruukista toimivat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Kivenlahden metrokeskukseen ja muihin palveluihin saadaan Kiviruukki linkitettyä osaksi muuta Kivenlahtea.

Kun metron läntinen pääteasema aikanaan valmistuu Kivenlahteen, muodostuu alueesta keskeinen liikenteen solmukohta. Muiden alueiden kytkeytymistä Kivenlahden keskukseen pyritään vahvistamaan esimerkiksi varautumalla Kiviruukin osayleiskaavassa Kauklahden ja Kivenlahden yhdistävään pikaraitiotiehen.

Kiviruukissa kehitetään tulevaisuuden innovaatioita

Kiviruukin suunnittelua viitoittaa kiertotalouden edistäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen; alueelle on kasvamassa bio- ja kiertotalouden innovaatioita kehittävä Cleantech Garden, jonka ensimmäinen osa on VTT:n toteuttama biotekniikan keskus.

Tavoitteena on päästä rakentamaan Kiviruukin aluetta 2020-luvun alkupuolella, kun osayleiskaava ja sen pohjalta laadittavat asemakaavat on saatu valmiiksi ja hyväksytty. Kokonaisuudessaan alueen odotetaan valmistuvan 2030-luvulla.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen esityslista 14.1.2019
Lisätietoja osayleiskaavahankkeesta