Kivenlahden rakennetun ympäristön inventointi on valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.9.2019 klo 13.19

Kivenlahden historiaa ja täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteita on tarkasteltu kattavasti.

Espoon kaupunkisuunnittelun teettämässä Kivenlahden rakennetun ympäristön inventoinnissa selvitettiin alueen arvokkaat aluekokonaisuudet ja niiden ominaispiirteet sekä alueen historialliset arvot.  Kivenlahti on yksi täydennysrakentamisen alueista, jossa on tarve tietoon maankäytön suunnittelun tueksi. Selvitysalue on pääpiirteissään sama, kuin alueen ensimmäisen asemakaavan kattava alue. 

Kivenlahden suunnittelijoiden unelmana oli alkuaan Välimerellinen kylä
 

Kivenlahden suunnittelijoiden inspiraationa oli alkuaan Budapestin kaupunkirakenne, joka tarkoitti laajaa, koko Espoonlahden ympäröivää kaupunkia, josta puolet olisi ollut Espoon ja toinen puoli Kirkkonummen puolella. Kaupunkirakenne olisi kiertänyt koko lahden ympäri ja lahdelle suunniteltiin kelluvia saaria ja ravintoloita. Espoon puolelle hankkeesta toteutettiin Kivenlahti.

Suunnittelun aikoihin arkkitehdit mieluusti hakivat inspiraatiota maailmalta ja yhtenä inspiraatiomatkan kohteena oli Italian Sorrento. Ehkäpä tästä on jotain kaikuja nähtävissä vieläkin, kun Kivenlahtea tarkastelee mereltä päin. 


Lue raportti:

Kivenlahden rakennetun ympäristön selvitys, 2019 


Lisää tietoa:
Kivenlahden täydennysrakentaminen