Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavasta päätetään

19.5.2017 klo 10.11

Suunnittelualueen keskeisin osa sijaitsee Kivenlahden keskustan ja Länsiväylän välisellä alueella, jonne rakennetaan Länsimetron pääteasema. Suunnittelualue on Espoon kaupungin, Liikenneviraston, Asuntosäätiön kiinteistöt Oy:n ja yksityisten kiinteistöyhtiöiden omistuksessa.

Kaupunkisuunnittelukeskus käynnisti vuoden 2015 syksyllä Kivenlahden metrokeskuksen kehittämiseksi suunnitteluvarauksen hakumenettelyn, jolla haettiin toteutuskelpoisia rakennushankkeita metrokeskukseen ja sen lähiympäristöön. Hakumenettelyssä suunnitteluvarauksen saivat SRV Yhtiöt Oyj ja Kojamo Oyj (entinen VVO-Yhtymä Oyj).

Asumista ja palveluita kävelykeskustassa

Metron pääteaseman rakentumisen myötä Kivenlahteen nousee uusia asuntoja ja liikekeskus, jonne toteutetaan monipuolisia kaupallisia ja muita palveluja. Merkittävä osa uusista asuinkerrostaloista sijoittuu liikekeskuksen itäpuoliseen kortteliin. Yhteensä asuntoja rakennetaan noin 1800 uudelle asukkaalle.

Suunnitelmalla tiivistetään Kivenlahden kaupunkirakennetta ja jatketaan sen kaupunkimaista luonnetta. Julkisten kaupunkitilojen sarja luo alueelle laajan kävely- ja pyöräilykeskustan, joka jatkuu alikulun kautta Kiviruukin puolelle.

Metrokeskuksen asemakaavan ratkaisuilla huomioidaan Kiviruukin alueen tuleva kehittäminen ja kytkeytyminen metron kehityskäytävään muun muassa lisäämällä ja uudistamalla kulkuyhteyksiä Länsiväylän alitse.

Kivenlahden tornitalojen sommitelma täydentyy

Kivenlahti tunnetaan muun muassa aivan merenrannassa sijaitsevasta Meritornistaan, joka on yli 70 metrin korkuinen 22-kerroksinen asuintorni. Kaava-alueen reunalla Kivenlahdentorin tuntumassa on lisäksi 17- ja 18-kerroksiset asuintornit.

Uudet korkeat rakennukset muodostavat olemassa olevien tornien kanssa kuuden 13–22-kerroksisen rakennuksen itä-länsisuuntaisen sommitelman. Asuinkorttelin pohjoisosan nauhamainen, 5–12-kerroksisten lamellikerrostalojen rivi ”Muuritalo” puolestaan muodostaa kiinnostavan visuaalisen seinämän Länsiväylän suuntaan ja suojaa korttelin rakennuksia ja piha-alueita Länsiväylän liikenteen melulta. Kaupunkiympäristön ilmeestä tulee vaalea.

Sujuvaa liikkumista

Suunnitelman toteuttamisen edellytyksenä on Kivenlahdentien siirtäminen Länsiväylän viereen. Uuden katuosuuden nimi on alueen merelliseen henkeen sopivasti Höyrylaivantie.  

Kivenlahden aseman yhteyteen on Länsimetron suunnitelmissa osoitettu suurin yksittäinen liityntäpysäköintikeskittymä. Liityntäpysäköinti ja liityntäliikenteen linja-autopysäkit sijoittuvat suunnittelualueella keskeisiin paikkoihin.

Lisätiedot:
Aluearkkitehti Outi Reitmaa, puh. 043 824 9583

Esityslista 24.5.2017

Hankesivu