Kirjaston paja voitti kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.12.2014 klo 10.12

Kolmatta kertaa järjestetyn kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun voittajaksi nousi Espoon kaupunginkirjaston pajatoiminta.

Kirjaston paja on uusi palvelu Suomen kirjastokentässä. Paja on paikka oppia, opettaa, luoda, rakentaa, tuunata ja kokeilla yhdessä. Pajoissa eri-ikäiset ihmiset oppivat ja oivaltavat yhdessä uusia asioita, esim. 3D-tulostusta tai koodausta. Se on tietoyhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen kannalta oikea-aikainen ja ennakkoluuloton toimintamuoto.

Pajat ovat oiva esimerkki siitä, että oppeja ei tarvitse hakea kalliilta kursseilta, vaan osaaminen löytyy yhdessä kokeilemalla ja tekemällä. Pajatoiminta innostaa vapaaehtoisuuteen ja antaa eri alojen ammattilaisille tilaa toimia ja oppia kirjaston tilassa. Pajoja on kehitetty määrätietoisesti ja konseptista on edetty nopeasti tuotantoon.

Potentiaaliset innovaatiot –sarjan voitto jaettiin

Hoivakodin kannustinmalli ja Uusi tapa tehdä työtä -käsikirja jakoivat potentiaalisten innovaatioiden sarjan voiton.

Hoivakodin kannustinmalli liittyy vanhuspalvelujen yksityisten ympärivuorokautisten asumispalveluiden kilpailutukseen. Lisäksi sen avulla lisätään henkilöstön innostusta parantaa asukkaiden elämänlaatua. Malli palkitsee hyvästä hoivasta, asukkaiden viihtyvyydestä, asiakaslähtöisyydestä, elämän laadusta, liikunnasta, virikkeistä ja kulttuuritarjonnasta. Se lisää hoivakodissa asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vaikutusmahdollisuuksia. Asukkaiden itsemääräämisoikeus korostuu, koska he päättävät omasta arjestaan. Palveluja voidaan tarjota olemassa olevilla resursseilla laadukkaammin.

Uusi tapa tehdä työtä -käsikirja laaditaan työskentelytapoja ja työympäristöjä kehittävien muutosprojektien tueksi. Espoon talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi tilatehokkuuden parantaminen. Espoossa on jo otettu käyttöön tilatehokkuutta parantavia monitilatoimistoja. Onnistunut työympäristömuutos vaatii tilamuutosten lisäksi työskentelykulttuurin ja työtapojen yhtenäistämisen. Käsikirja laaditaan siten, että sen tiettyjä osioita voidaan hyödyntää myös työyhteisöissä, joiden tiloja ei olla remontoimassa monitilatoimistoiksi.

Innovaatiokilpailu on osa Espoo-tarinaa

Espoon kaupungin henkilöstölle suunnatun kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun tavoitteena on kannustaa kaupungin työntekijöitä parantamaan ja kehittämään Espoon palveluja ja kaupungilla tehtävää työtä. Kilpailu on järjestetty kolmena peräkkäisenä vuonna.

Mielenkiinto kilpailussa kohdistuu sekä pieniin että suuriin innovaatioihin. Olennaista on se, että innovaatio tai idea on parantanut tai parantaa tuotettavaa palvelua tai organisaation toimivuutta. Huomiota kiinnitetään erityisesti uudistuksiin, joissa asiakkaat ja kuntalaiset ovat etusijalla paremman palvelun saajina tai jopa kehittämistyön yhteistyökumppaneina.

Kilpailu järjestetään yhdessä Laatukeskuksen kanssa, jonka raati arvioi kilpailuun lähetetyt ehdotukset. Kilpailussa on kaksi sarjaa: toteutuneet innovaatiot sekä idea-asteella olevat potentiaaliset innovaatiot. Voittajat osallistuvat myös Laatukeskuksen avoimeen kilpailuun, jonka palkinnot jaetaan tammikuussa 2015.